Qua đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19, ngày 24-09-20...Sáng 24/09/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Châ...


Chiều ngày 23 – 09 – 2021, đồng chí Đỗ Tấn Kiết – Ủy viên Ban Thường v...


Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo...


Sáng 22-09-2021, đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung...


Sáng ngày 21-09-2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Châ...


Chiều ngày 20-09-2021, đồng chí Đỗ Tấn Kiết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉ...


Sáng 17-09-2021, đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ...


Thời gian qua, trong hoàn cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-...