LĐLĐ huyện Châu Thành sẻ chia khó khăn với đoàn viên trong dịch bệnh

Hơn 2 tháng qua, khi dịch bệnh bùng phát tại huyện Châu Thành, nhiều công nhân, người lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh không thiết yếu phải tạm thời mất việc. Không việc làm, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đời sống khó khăn nay càng gặp nhiều khó khăn hơn. Thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình, LĐLĐ huyện Châu Thành đã tổ chức chăm lo, hỗ trợ các đoàn viên gặp khó khăn trong dịch bệnh. ...