SA-Hoạt Động Đảng, Ban, Ngành, Đoàn Thể

Công bố quyết định cán bộ tại xã Vĩnh Nhuận
Sáng ngày 11/09/2021, tại xã Vĩnh Nhuận, đồng chí Từ Thanh Khiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành chủ trì buổi lễ công bố và trao quyết định công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Ban Thường vụ Huyện ủy trao quyết định điều động đồng chí Ngô Khắc Huy - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Nhuận đến nhận nhiệm vụ tại xã Vĩnh An, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025 và được giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Responsive image
 

Điều động đồng chí Tô Văn Hùng – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình Thạnh đến nhận nhiệm vụ tại xã Vĩnh Nhuận, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025 và được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Từ Thanh Khiết mong muốn các đồng chí được Ban Thường vụ Huyện ủy điều động lần này tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện nhà.

Kim Xoàng