SA-Xã Phường Thị Trấn

An Hòa tạm dừng lưu thông các tuyến đường liên xã và cầu liên xã trong thời gian giãn cách xã hội
Thực hiện công văn số 773/UBND-KGVX, của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc tăng cường quản lý thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, tối ngày 27/7/2021, Tổ tuần tra, kiểm tra, việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch xã An Hòa ra quân tuần tra việc thực hiện quy định khung giờ hạn chế người dân ra đường từ 18 giờ đến 05 giờ sáng hôm sau. Để kiểm soát sự lây nhiễm, chủ động ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu kể từ 18 giờ cho đến 05 giờ sáng hôm sau, tất cả người dân trên địa bàn huyện không được phép ra đường, trừ trường hợp thật cần thiết, như: cấp cứu, công vụ, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Qua buổi đầu ra quân trên các tuyến đường xã An Hòa, ngành chức năng đã nhắc nhở 2 trường hợp và lập biên bản 2 trường hợp. Còn lại đa số người dân trên địa bàn xã đều chấp hành nghiêm, không ra khỏi nhà sau 18 giờ.
Responsive image
 
Responsive image

           Ngày 28/07/2021, An Hòa thực hiện cắm biển báo tạm thời dừng lưu thông qua lại các tuyến đường và các cây cầu kết nối từ xã Bình Hòa, Cần Đăng qua địa bàn xã An Hòa. An Hòa cắm biển báo tạm thời tạm dừng lưu thông qua 03 cây cầu giáp với xã Bình Hòa: Cầu Phó Quản Cơ Điều (Cầu Đình Bình Hòa), Cầu Cua Chùa và Cầu An Phú. Tạm dừng lưu thông qua 02 tuyến đường giáp xã Cần Đăng: Tuyến An Hòa - An Phú (Mặc Cần Dưng) chốt ranh An Hòa - Cần Đăng,  Tuyến Kênh Quýt - Trà Can (tiểu vùng An Hòa 1) chốt ranh An Hòa - Cần Đăng. Thời gian tạm dừng lưu thông các tuyến đường liên xã và cầu liên xã bắt đầu kể từ ngày 28/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Thanh Bình