SA-Văn Hóa Xã Hội

Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện Châu Thành giải ngân cho doanh nghiệp vay vốn theo Nghị quyết 68 của Chính phủ

Phát thanh viên: Hồ Phát

Chiều ngày 10-09-2021, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện Châu Thành hoàn tất các thủ tục giải ngân cho Công ty TNHH Oriental Garment An Giang vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động do đại dịch Covid-19.
Responsive image
 
Responsive image
 

Công ty TNHH Oriental Garment An Giang (khu công nghiệp Bình Hòa) được vay số tiền là 988.961.000 đồng để trả lương ngừng việc cho 517 lao động. Lãi suất cho vay 0%/năm với thời hạn dưới 12 tháng. Đây là doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn huyện tiếp cận chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để chung tay, chia sẻ kịp thời với những khó khăn cùng người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, thời gian qua, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện Châu Thành tích cực phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, các địa phương tuyên truyền, phổ biến chính sách để các công ty doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn vay theo đúng quy định để trả lương ngừng việc cho lao động, khôi phục sản xuất, vượt qua khó khăn trong tình hình dịch Covid-19.

Minh Thiện