SA-Hoạt Động HĐND UBND

Châu Thành dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế vùng có dịch tại thị trấn Vĩnh Bình

Phát thanh viên: Ngọc Đẹp

Ngày 07-09-2021, UBND huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 3697A/QĐ-UBND về việc dỡ bỏ phong tỏa, cách ly y tế vùng có dịch tại thị trấn Vĩnh Bình.

Theo Quyết định, sẽ dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế đối với 03 khu vực của thị trấn Vĩnh Bình theo Quyết định số 3537C/QĐ-UBND ngày 20-08-2021 của UBND huyện Châu Thành, từ 00 giờ ngày 08-09-2021. Các khu vực phong tỏa gồm: Cụm dân cư - Trung tâm thương mại thị trấn Vĩnh Bình - Chợ cũ; Tuyến Bắc Mặc Cần Dưng, từ cầu Mai Công Chánh đến Công ty TNHH MTV lương thực Vĩnh Bình và Tuyến Thanh Niên, từ UBND thị trấn Vĩnh Bình đến cầu số 4. 03 khu vực phong tỏa có trên 500 hộ dân với 2.670 nhân khẩu.

Responsive image
 

Trong quá trình thực hiện phong tỏa, cách ly y tế vùng có dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn Vĩnh Bình thiết lập các chốt, trạm kiểm dịch tại các đầu mối giao thông ra vào các khu vực; đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly. Đến nay, toàn bộ các khu vực phong tỏa, cách ly y tế vùng có dịch tại thị trấn Vĩnh Bình đã được dỡ bỏ. Sau khi dỡ bỏ, người dân tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo huyện Châu Thành và địa phương.

Lê Hậu