SA-Hoạt Động HĐND UBND

Châu Thành thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TT trên phạm vi toàn huyện trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 11/7/2021
Châu Thành thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn huyện trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 11/7/2021
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image