SA-Y Tế Sức Khỏe

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại xã Bình Hòa và An Hòa

Phát thanh viên: Ngọc Đẹp

Ngày 08-09-2021, Tổ kiểm tra phòng, chống COVID-19 lưu động huyện phối hợp Ban Chỉ đạo xã Bình Hòa và An Hòa kiểm tra việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2715/BCĐ-KGVX ngày 05-09-2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang và Công văn số 849/UBND-TH ngày 06-09-2021 của UBND huyện.
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 

Tại xã An Hòa, lực lượng đã kiểm tra 01 chợ và các chốt tại xã. Qua kiểm tra chốt đảm bảo quân số, thực hiện 5K, đo thân nhiệt, sát khuẩn. Tại các chốt, Tổ Kiểm tra đề nghị Ban Chỉ đạo xã chỉ chấp thuận các trường thật cần thiết mới cho phép đi lại, nếu không đúng quy định yêu cầu quay về nhà. Bên cạnh đó, Tổ Kiểm tra kiểm tra khu vực chợ, yêu cầu các cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu tiếp tục tạm ngưng hoạt động theo tinh thần Công văn số 849/UBND-TH ngày 06-09-2021 của UBND huyện như cửa hàng bán đồ điện, cửa hàng điện thoại; cửa hàng bán đồ trang trí nội thất; một số cửa hàng nhỏ lẻ. Qua đó, kiểm tra 04 trường hợp đi ra ngoài để đi chợ có trình giấy tờ hợp lệ; nhắc nhỡ 07 quán ăn chỉ được phép bán mang về không được bán tại chỗ; lập biên vi phạm 01 trường hợp. Bên cạnh đó, Tổ kiểm tra đã tuyên truyền nhắc nhỡ người nâng cao ý thức trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Tại xã Bình Hòa, Tổ Kiểm tra cùng Ban Chỉ đạo xã kiểm tra các cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu tiếp tục tạm ngưng hoạt động theo tinh thần Công văn số 849/UBND-TH ngày 06-09-2021 của UBND huyện như cửa hàng bán mùng mềm, cửa hàng bán điện thoại. Các cơ sở nhắc nhỡ trong ngày 07-09-2021 đã chấp hành tạm ngưng hoạt động kinh doanh. Tổ Kiểm tra đã đề nghị Ban Chỉ đạo xã tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu tiếp tục tạm ngưng hoạt động theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện; tuyên truyền nhắc nhỡ người nâng cao ý thức trong việc phòng chống dịch COVID-19.

L.A