SA-Tiềm Năng Cơ Hội Đầu Tư

DỰ ÁN: CỤM SẢN XUẤT GẠCH NGÓI XÃ HÒA BÌNH THẠNH
Responsive image
 

I

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1

Tên đơn vị

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

2

Địa chỉ

328 Quốc lộ 91, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

3

Điện thoại

(0296) 3 836374

4

Email

chauthanh@angiang.gov.vn

II

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1

Mục tiêu dự án

Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

2

Quy mô dự án

21ha.

3

Tổng mức đầu tư dự kiến

90 tỷ đồng

4

Hình thức đầu tư

Đầu tư tực tiếp

5

Phương thức đầu tư

100% vốn doanh nghiệp.

6

Địa điểm đầu tư

Ấp Hòa Thịnh, xã Hòa Bình Thạnh.

7

Hiện trạng đất đai

Đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

8

Hạ tầng địa điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối với khu vực dự án.

- Cấp điện: đã kết nối với khu vực dự án.

- Cấp nước: đã kết nối với khu vực dự án.

- Thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án.

9

Chính sách ưu đãi

- Tiền thuê đất:

+ Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười một (11) năm.

- Thuế TNDN:

+ Thuế suất ưu đãi 17% trong thời hạn 10 năm

+ Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

Ghi chú: Chính sách ưu đãi cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được cơ quan có thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư.