Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)
Hoạt động HĐND - UBND
Hoạt Động Đảng, Ban, Ngành, Đoàn thể
Kinh tế, Nông nghiệp
Văn hóa, Xã hội
 • Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững ấp – đẩy lùi tình trạng bạo lực gia đình  (11/07/2018)

  Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc là góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của nhiều ban ngành, nhiều tổ chức xã hội và là trách nhiệm của mỗi công dân.

 • Châu Thành quan tâm thực hiện công tác gia đình  (11/07/2018)

  Xây dựng gia đình văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

 • Châu Thành với nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng  (11/07/2018)

  Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “ Đồng chí Tôn Đức Thắng là một con người rất ưu tú của Tổ quốc, suốt 50 năm đã không ngừng hoạt động cách mạng, 17 năm bị thực dân Pháp cầm tù, chín năm tham gia lãnh đạo kháng chiến, bốn năm phấn đấu để giữ gìn hòa bình thế giới và đấu tranh cho sự nghiệp thống nhất nước nhà… Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu mực đạo đức cách mạng; suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”.

Quốc phòng - An ninh
Y tế, Sức khỏe
HỌC VÀ LÀM THEO BÁC
 • Ông Út Thới học Bác Hồ với những việc làm vì lợi ích cộng đồng  (06/07/2018)

  Trong những năm qua, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn thị trấn An Châu.

 • Tuổi trẻ Đài Truyền thanh tiếp tục học tập và làm theo Bác  (22/06/2018)

  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện Châu Thành có nhiều tập thể, cá nhân điển hình có những việc làm thiết thực và hiệu quả. Tất cả những gương sáng đã và đang tạo thêm động lực lớn, chung tay xây dựng quê hương Châu Thành ngày một phát triển.

 • Phụ nữ Hòa Bình Thạnh học tập và làm theo gương Bác  (18/06/2018)

  Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hòa Bình Thạnh không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút được đông đảo hội viên, phụ nữ học tập và làm theo.

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
 • Châu Thành khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2018  (16/07/2018)

  Ngày 10-7-2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, 70 học viên là quần chúng ưu tú trên địa bàn huyện đã tham dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III, là lớp cuối cùng trong năm 2018 do Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Châu Thành tổ chức.

 • Cô giáo Võ Thị Kim Ngân gương điển hình tiên tiến “Dạy tốt, học tốt”  (06/07/2018)

  Trong những năm học qua, Trường Tiểu học B Cần Đăng đã có rất nhiều đổi mới căn bản giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng toàn diện: đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 • Châu Thành tổ chức hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật năm 2018  (06/07/2018)

  Sáng ngày 04-7-2018, UBND huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 cho các đồng chí là thủ trưởng và chủ tịch công đoàn cơ quan ban ngành huyện; Các đồng chí là chủ tịch và công chức tư pháp hộ tịch của UBND các xã, thị trấn trong huyện.

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN