Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)
HỌC VÀ LÀM THEO BÁC
 • Phụ nữ Hòa Bình Thạnh học tập và làm theo gương Bác
  18/06/2018 | 04:34
  Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hòa Bình Thạnh không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút được đông đảo hội viên, phụ nữ học tập và làm theo.
 • Sức lan tỏa từ việc học Bác
  18/06/2018 | 01:02
  Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng bộ huyện Châu Thành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, vận dụng phù hợp với thực tiễn địa phương, tạo được sức lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và các tầng lớp Nhân dân. Những việc làm thiết thực theo lời Bác dạy đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển...
 • Tuổi trẻ xã Đoàn Cần Đăng học tập và làm theo lời Bác qua những việc làm thiết thực
  25/05/2018 | 08:03
  Thực hiện việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, trong thời gian qua, tuổi trẻ xã Cần Đăng đã không ngừng phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức của mỗi đoàn viên thanh niên về tấm gương Bác Hồ, đồng thời tạo phong trào thi đua “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng trong tuổi trẻ toàn xã.
 • Nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay trên địa bàn Châu Thành, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)
  25/05/2018 | 08:05
  Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Châu Thành trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của chỉ thị một cách khẩn trương, nghiêm túc và đã tạo được nhiều chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn.
 • Công an Châu Thành thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  21/05/2018 | 02:41
  Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là những văn bản có tính chất cấp bách, lâu dài và vô cùng ý nghĩa trong việc xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.
 • Thiếu nhi Châu Thành thi đua làm theo lời Bác
  10/05/2018 | 09:54
  “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào Học tập tốt, lao động tốt Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt Giữ gìn vệ sinh thật tốt Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” Đó là 5 lời dạy thiêng liêng của Bác dành cho thiếu niên, nhi đồng. Cho đến hôm nay, thiếu nhi cả nước vẫn xem như đó là mục tiêu để phấn đấu, là tiêu chuẩn để đánh giá đội viên tiêu biểu của Đội.
 • Vĩnh Thành đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với nghị quyết 04 góp phần chuyển biến nhận thức trong cán bộ, Đảng viên, và nhân dân
  26/04/2018 | 02:19
  Qua thời gian thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến tự chuyển hóa trong nội bộ, việc thực hiện này đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới.
 • Tuổi trẻ Vĩnh Lợi học tập và làm theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ chính trị
  18/04/2018 | 03:24
  Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Chấp hành đoàn xã Vĩnh Lợi đã tập trung xây dựng kế hoạch, cụ thể hoá vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên hằng năm.
 • Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Châu Thành làm theo lời Bác
  18/04/2018 | 03:26
  Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ cách mạng luôn luôn quan tâm, chăm sóc giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Trước lúc đi xa, Người còn để lại muôn vàn tình thương yêu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng. Những lời dạy và bài viết của Người dành cho thiếu niên và nhi đồng là một trong những di sản vô cùng quý giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta.
 • Gần dân, lắng nghe dân để phục vụ Nhân dân tốt hơn
  10/04/2018 | 01:43
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Châu Thành đã tổ chức diễn đàn “Ngày nghe dân nói” ở các xã, thị trấn trên địa bàn nhằm lắng nghe dân nói để hiểu dân, phục vụ lợi ích chính đáng của Nhân dân…