Chúc mừng năm mới Mậu Tuất 2018 !! Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân thắng lợi !!
HỌC VÀ LÀM THEO BÁC
 • Học tập Bác từ việc chăm lo cho người nghèo
  12/02/2018 | 02:24
  Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, sinh thời Người chỉ có một ham muốn. Ham muốn của Người được trình bày một cách giản dị: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
 • Nữ Bí thư xã Đoàn gương mẫu trong việc học tập và làm theo gương Bác
  12/01/2018 | 08:42
  Xác định mình cần học tập và làm theo Bác ngay từ những việc làm bình thường và giản dị hàng ngày. Với suy nghĩ đó, bản thân Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Bí thư xã Đoàn Cần Đăng đã không ngừng học tập, hoàn thiện mình.
 • Vĩnh Lợi hiệu quả công tác dân vận theo gương Bác Hồ vĩ đại
  08/12/2017 | 08:33
  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng “ muốn làm công tác dân vận khéo thì phải thật sự yêu dân, kính dân, thương dân và hiểu dân, phải biết vận động nhân dân làm tốt những việc có lợi cho cách mạng, cho đất nước, để đem tài dân, sức dân, của dân mà làm lợi cho dân”.
 • Thanh niên Châu Thành xung kích tình nguyện làm theo lời Bác
  30/11/2017 | 10:19
  Trong những năm qua, thực hiện “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuổi trẻ Huyện Châu Thành nói riêng đã không ngừng phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức của mỗi đoàn viên thanh niên về tấm gương Bác Hồ, đồng thời, tạo ra phong trào thi đua “Học tập, làm theo gương Bác” sâu rộng trong tuổi trẻ toàn huyện.
 • Gương sáng học tập và làm theo Bác
  16/11/2017 | 01:20
  Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tựu cách mạng vĩ đại, một chiến sĩ chân chính và cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường với những việc làm tốt đẹp trong cuộc sống hằng ngày. Cho nên, ai cũng có thể học theo, làm theo để trở thành người cán bộ, đảng viên tốt, người công dân tốt trong xã hội.
 • Châu Thành đẩy mạnh thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  26/10/2017 | 02:42
  Theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm, những công việc mà đoàn thể và Chính phủ đã giao cho”.
 • Công an xã Tân Phú học Bác tinh thần tiết kiệm để phục vụ Nhân dân
  25/10/2017 | 09:55
  Là lực lượng bán chuyên trách của ngành Công an tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở, Công an xã Tân Phú, huyện Châu Thành nhiều năm qua luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Thủ lĩnh Đoàn Huyện Châu Thành làm theo lời Bác
  23/10/2017 | 02:23
  Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được các cấp bộ Đoàn trong huyện chú trọng đẩy mạnh, thực hiện có chiều sâu, gắn với nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.
 • Phụ nữ Bình Hòa học tập và làm theo lời Bác thi đua lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo
  19/10/2017 | 03:12
  Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trong thời gian qua hội viên Hội Phụ nữ xã Bình Hòa luôn đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu lao động sản xuất và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vươn lên giảm và thoát nghèo bền vững, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
 • Đảng bộ xã Vĩnh Hanh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác
  19/10/2017 | 03:54
  Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương lớn của Đảng, nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Bác, hình thành, phát triển các giá trị đạo đức của Chủ nghĩa Xã hội, xây dựng con người Việt Nam có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh và xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ.