Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
Hội đồng Nhân Dân huyện Châu Thành

 

* Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện: Lê Phước Dũng

 

 

* Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện: Nguyễn Duy Tân

Sinh ngày 05 tháng 06 năm 1976; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh.
Quê quán: Xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Chổ ở hiện nay: Ấp Hòa Phú IV, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Trình độ văn hóa: (12/12) Tốt nghiệp trung học phổ thông.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành.
Ngày vào đảng: 27/4/2003.
Chức vụ trong đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Châu Thành, Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành.
Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, nhiệm kỳ: 2011-2016.
Quá trình công tác:
Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 5 năm 2010: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 4 năm 2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 8 năm 2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Từ tháng 07 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Từ tháng 07 năm 2016 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Quá trình hoạt động được khen thưởng:
Nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện.

 

 

 

* Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện: Trần Kim Huối

Sinh ngày 22 tháng 7 năm 1967; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh.
Quê quán: Xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
Chổ ở hiện nay: Ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Trình độ văn hóa: (12/12) Tốt nghiệp trung học phổ thông.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
Ngày vào Đảng: 23/3/1995.
Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành.
Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành.
Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, nhiệm kỳ: 2011 – 2016.
Quá trình công tác:
Từ tháng 02 năm 1986 đến tháng 3 năm 1993: Cán bộ hộ tịch Phòng Tư pháp huyện Châu Thành.
Từ tháng 4 năm 1993 đến tháng 12 năm 2002: Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Thành, kiêm Chấp hành viên trưởng, đội trưởng Đội thi hành án dân sự huyện Châu Thành.
Từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 11 năm 2005: Trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Thành.
Từ tháng 12 năm 2005 đến tháng 3 năm 2010: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Từ tháng 4 năm 2010 đến tháng 6 năm 2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành; Trưởng phòng Nội Vụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Từ tháng 7 năm 2016 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành, Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Quá trình hoạt động được khen thưởng:
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp; chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh; kỹ niệm chương: vì sự nghiệp Tư pháp, Dân vận, nhân đạo và chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền.