Chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017)! !
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
Hội đồng Nhân Dân huyện Châu Thành

 

* Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện: Trần Minh Nhựt

 

* Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện: Nguyễn Duy Tân

 

* Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện: Trần Kim Huối