Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)! ! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm ! ! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
Hội đồng Nhân Dân huyện Châu Thành

 

* Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện: Trần Minh Nhựt

 

* Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện: Nguyễn Duy Tân

 

* Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện: Trần Kim Huối