Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện

Mã vùng điện thoại cố định tỉnh An Giang 02963

1.    Văn Phòng HĐND và UBND:
-    Chánh Văn Phòng: Nguyễn Văn Hà
-    Phó Chánh Văn Phòng: Bùi Thanh Bình.
-    Phó Chánh Văn Phòng: Phạm Minh Phong.
Điện thoại: 3836.374    Fax: 3.650.042
Email: chauthanh@angiang.gov.vn – vpubnd.chauthanh@angiang.gov.vn

2.    Công An Huyện:

-    Trưởng Công an: Đỗ Văn Mười Bốn.
-    Phó Trưởng Công an: Phan Thành liêm.
-    Phó Trưởng Công an: Trần Tấn Tài.
-   Phó Trưởng Công an: Thái Văn Hậu

Điện Thoại: 3836.226

3.    Ban Chỉ huy Quân sự huyện:
-    Chỉ huy Trưởng: Võ Văn Thủy.
-    Chỉ huy Phó: Võ Văn Đức.
-    Chỉ huy Phó: Huỳnh Thanh Nghị-TMT.
-    Chính trị viên: Trần Văn Hiền.
Điện thoại: 3837.227

4.    Phòng Kinh tế - Hạ Tầng:
-    Trưởng phòng: Trần Hữu Phúc.
-    Phó Trưởng phòng: Đặng Vũ Khang.
-    Phó Trưởng phòng: Huỳnh Văn Năng.
-    Phó Trưởng phòng: Trương Đức Thái.

Điện thoại: 3836.386    Email: pcongthuong.chauthanh@angiang.gov.vn

5.    Phòng Tài chính – Kế hoạch:
-    Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hiển.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Vũ.
-    Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Kim Thảo.
Điện thoại: 3836.228    Email: ptckh.chauthanh@angiang.gov.vn

6.    Phòng Tài nguyên & Môi trường:
-    Trưởng phòng: Lê Thanh Sơn.
-    Phó Trưởng phòng: Trần Quang Đức Trí.
Điện thoại: 3836.052    Email: ptnmt.chauthanh@angiang.gov.vn

7.    Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.
-    Trưởng phòng: Đoàn Đức Dịnh.
-    Phó Trưởng phòng: Huỳnh Phước Hiên.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tuấn.
Điện thoại: 3836.253    Email: pnnptnt.chauthanh@angiang.gov.vn

8.    Phòng Giáo dục và Đào tạo:
-    Trưởng phòng: Huỳnh Thị Thanh Tuyền.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Long Hồ.
-    Phó Trưởng phòng: Lâm Chí Thành.
-    Phó Trưởng phòng: Hồ Minh Thông.
Điện thoại: 3836.175    Email: pgddt.chauthanh@angiang.gov.vn

9.    Phòng Văn hóa và Thông tin:
-    Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Phong.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Lam.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Kiếm.
Điện thoại: 3836.092    Email: pvhtt.chauthanh@angiang.gov.vn

10.    Phòng Nội Vụ:
-    Trưởng phòng: Nguyễn Minh Thống.
-    Phó Trưởng phòng: Lê Hoàng Cường
-    Phó Trưởng phòng: Trần Thái Hiền.

Điện thoại: 3651.248    Email: pnoivu.chauthanh@angiang.gov.vn

11.    Phòng Tư Pháp:
-    Trưởng phòng:
-    Phó Trưởng phòng: Trần Thị Diệu Hiền.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Quí.
Điện thoại: 3651.600    Email: ptuphap.chauthanh@angiang.gov.vn

12.    Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
-    Trưởng phòng: Huỳnh Văn Thức.
-    Phó trưởng phòng: Nguyễn Minh Tuấn.
-    Phó trưởng phòng:
Điện thoại: 3836.283    Email: pldtbxh.chauthanh@angiang.gov.vn

13.    Phòng Dân tộc:
-    Trưởng phòng: Đỗ Thi Lộc
-    Phó trưởng phòng: Ngô Phúc
Điện thoại: 3652.568    Email: phongdantoc.chauthanh@angiang.gov.vn

14.    Phòng Y Tế:
-    Trưởng phòng: Huỳnh Văn Mạnh.
-    Phó trưởng phòng:
Điện thoại: 3651.267        Email: pyte.chauthanh@angiang.gov.vn

15.    Thanh tra huyện:
-    Chánh Thanh tra: Lâm Thế Hải.
-    Phó chánh Thanh tra: Nguyễn Trần Thảo.
-    Phó chánh Thanh tra: Nguyễn Hoàng Giang.
Điện thoại: 3836.229    Email: thanhtra.chauthanh@angiang.gov.vn

16.    Ban QLDA  Đầu tư xây dựng khu vực Châu Thành.
-    Giám đốc: Nguyễn Tấn Phong.
-    Phó Giám đốc: Tạ Minh Trí.
-    Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hận.
Điện thoại: 3650.156    Email: banqlda.chauthanh@angiang.gov.vn

17. Trung tâm Y tế huyện.

-     Giám đốc: Huỳnh Văn Thừa
-     Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Tiếng
-    Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Thanh

Số điện thoại: 3651.469 Email: ttyte.chauthanh@angiang.gov.vn

18. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền Thanh.

-    Giám đốc: Lê Thị Tú Anh
-    Phó Giám đốc: Hồ Thị Hồng Phượng
-    Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Khánh

-    Phó Giám đốc: Lê Hữu Đức

Số điện thoại: 3836.267 Email: ttvhtt.chauthanh@angiang.gov.vn

19. Trung tâm Phát triển quỹ đất

Giám đốc: Huỳnh Dũng Trinh

Email: ttptqd.chauthanh@angiang.gov.vn