Phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện

Mã vùng điện thoại cố định tỉnh An Giang 02693

1.    Văn Phòng HĐND và UBND:
-    Chánh Văn Phòng: Nguyễn Anh Trường
-    Phó Chánh Văn Phòng: Bùi Thanh Bình.
-    Phó Chánh Văn Phòng: Phạm Minh Phong.
Điện thoại: 3836.374    Fax: 3.650.042
Email: chauthanh@angiang.gov.vn – vpubnd.chauthanh@angiang.gov.vn

2.    Công An Huyện:

-    Trưởng Công an: Hà Minh Đấu.
-    Phó Trưởng Công an: Phan Thành liêm.
-    Phó Trưởng Công an: Phan Thu Đông.
-    Phó Trưởng Công an: Lê Thắng Lợi.
-   Phó Trưởng Công an: Thái Văn Hậu

Điện Thoại: 3836.226

3.    Ban Chỉ huy Quân sự huyện:
-    Chỉ huy Trưởng: Huỳnh Mỹ.
-    Chỉ huy Phó: Võ Văn Đức.
-    Chỉ huy Phó: Huỳnh Thanh Nghị-TMT.
-    Chính trị viên: Bùi Hồng Chung.
Điện thoại: 3837.227

4.    Phòng Kinh tế - Hạ Tầng:
-    Trưởng phòng: Trần Hữu Phúc.
-    Phó Trưởng phòng: Đặng Vũ Khang.
-    Phó Trưởng phòng: Huỳnh Văn Năng.
-    Phó Trưởng phòng: Trương Đức Thái.

Điện thoại: 3836.386    Email: pcongthuong.chauthanh@angiang.gov.vn

5.    Phòng Tài chính – Kế hoạch:
-    Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hiển.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Vũ.
-    Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Kim Thảo.
Điện thoại: 3836.228    Email: ptckh.chauthanh@angiang.gov.vn

6.    Phòng Tài nguyên & Môi trường:
-    Trưởng phòng: Lê Thanh Sơn.
-    Phó Trưởng phòng: Trần Quang Đức Trí.
Điện thoại: 3836.052    Email: ptnmt.chauthanh@angiang.gov.vn

7.    Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.
-    Trưởng phòng: Đoàn Đức Dịnh.
-    Phó Trưởng phòng: Huỳnh Phước Hiên.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tuấn.
Điện thoại: 3836.253    Email: pnnptnt.chauthanh@angiang.gov.vn

8.    Phòng Giáo dục và Đào tạo:
-    Trưởng phòng: Huỳnh Thị Thanh Tuyền.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Long Hồ.
-    Phó Trưởng phòng: Lâm Chí Thành.
-    Phó Trưởng phòng: Hồ Minh Thông.
Điện thoại: 3836.175    Email: pgddt.chauthanh@angiang.gov.vn

9.    Phòng Văn hóa và Thông tin:
-    Trưởng phòng: Hồ Thị Mộng Thu.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Lam.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Tiến.
Điện thoại: 3836.092    Email: pvhtt.chauthanh@angiang.gov.vn

10.    Phòng Nội Vụ:
-    Trưởng phòng: Nguyễn Minh Thống.
-    Phó Trưởng phòng: Lê Hoàng Cường
-    Phó Trưởng phòng: Trần Thái Hiền.

Điện thoại: 3651.248    Email: pnoivu.chauthanh@angiang.gov.vn

11.    Phòng Tư Pháp:
-    Trưởng phòng: Phùng Văn Cây.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Mỹ Ngân.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Quí.
Điện thoại: 3651.600    Email: ptuphap.chauthanh@angiang.gov.vn

12.    Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
-    Trưởng phòng: Tạ Thị Ngọc Thạch.
-    Phó trưởng phòng: Nguyễn Minh Tuấn.
-    Phó trưởng phòng: Nguyễn Duy Hồng.
Điện thoại: 3836.283    Email: pldtbxh.chauthanh@angiang.gov.vn

13.    Phòng Dân tộc:
-    Trưởng phòng: Đỗ Thi Lộc
-    Phó trưởng phòng: Ngô Phúc
Điện thoại: 3652.568    Email: phongdantoc.chauthanh@angiang.gov.vn

14.    Phòng Y Tế:
-    Trưởng phòng: Huỳnh Văn Mạnh.
-    Phó trưởng phòng:
Điện thoại: 3651.267        Email: pyte.chauthanh@angiang.gov.vn

15.    Thanh tra huyện:
-    Chánh Thanh tra: Lâm Thế Hải.
-    Phó chánh Thanh tra: Nguyễn Trần Thảo.
-    Phó chánh Thanh tra: Nguyễn Hoàng Giang.
Điện thoại: 3836.229    Email: thanhtra.chauthanh@angiang.gov.vn

16.    Ban QLDA  Đầu tư xây dựng khu vực Châu Thành.
-    Giám đốc: Nguyễn Tấn Phong.
-    Phó Giám đốc: Tạ Minh Trí.
-    Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hận.
Điện thoại: 3650.156    Email: banqlda.chauthanh@angiang.gov.vn

17. Trung tâm Y tế huyện.

-     Giám đốc: Huỳnh Văn Thừa
-     Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Tiếng
-    Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Thanh

Số điện thoại: 3651.469 Email: ttyte.chauthanh@angiang.gov.vn

18. Trung tâm Văn hóa - Thể thao.

-    Giám đốc: Nguyễn Văn Kiếm
-    Phó Giám đốc: Hồ Thị Hồng Phượng
-    Phó Giám đốc: Nguyễn Đức Minh

Số điện thoại: 3836.267 Email: ttvhtt.chauthanh@angiang.gov.vn

19. Đài Truyền thanh

-    Giám đốc: Trần Lệ Xuân
-    Phó Giám đốc: Lê Hữu Đức

-   Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Khánh

Số điện thoại: 3652.929 Email: daitruyenthanh.chauthanh@angiang.gov.vn

20. Trung tâm Phát triển quỹ đất

Giám đốc: Huỳnh Dũng Trinh

Email: ttptqd.chauthanh@angiang.gov.vn