Chúc mừng năm mới Mậu Tuất 2018 !! Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân thắng lợi !!
Phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện

Mã vùng điện thoại cố định tỉnh An Giang 02693

1.    Văn Phòng HĐND và UBND:
-    Chánh Văn Phòng: Nguyễn Anh Trường
-    Phó Chánh Văn Phòng: Lê Văn Khiêm.
-    Phó Chánh Văn Phòng: Phạm Minh Phong.
-    Phó Chánh Văn Phòng: Nguyễn Viết Thanh.
Điện thoại: 3836.374    Fax: 3.650.042
Email: chauthanh@angiang.gov.vn – vpubnd.chauthanh@angiang.gov.vn

2.    Công An Huyện:
-    Trưởng Công an: Đoàn Thanh Tâm.
-    Phó Trưởng Công an: Phan Thành liêm.
-    Phó Trưởng Công an: Phan Thu Đông.
-    Phó Trưởng Công an: Lê Thắng Lợi.

-   Phó Trưởng Công an: Thái Văn Hậu

Điện Thoại: 3836.226

3.    Ban Chỉ huy Quân sự huyện:
-    Chỉ huy Trưởng: Huỳnh Mỹ.
-    Chỉ huy Phó: Võ Văn Đức.
-    Chỉ huy Phó: Huỳnh Thanh Nghị-TMT.
-    Chính trị viên: Bùi Hồng Chung.
Điện thoại: 3837.227

4.    Phòng Kinh tế - Hạ Tầng:
-    Trưởng phòng: Nguyễn Tấn Phong.
-    Phó Trưởng phòng: Đặng Vũ Khang.
-    Phó Trưởng phòng: Huỳnh Văn Năng.
-    Phó Trưởng phòng: Trương Đức Thái.

Điện thoại: 3836.386    Email: pcongthuong.chauthanh@angiang.gov.vn

5.    Phòng Tài chính – Kế hoạch:
-    Trưởng phòng: Trần Văn Bình Linh.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hiển.
-    Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Kim Thảo.
Điện thoại: 3836.228    Email: ptckh.chauthanh@angiang.gov.vn

6.    Phòng Tài nguyên & Môi trường:
-    Trưởng phòng: Lê Thanh Sơn.
-    Phó Trưởng phòng: Huỳnh Dũng Trinh.
-    Phó Trưởng phòng: Trần Quang Đức Trí.
Điện thoại: 3836.052    Email: ptnmt.chauthanh@angiang.gov.vn

7.    Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.
-    Trưởng phòng: Đoàn Đức Dịnh.
-    Phó Trưởng phòng: Huỳnh Phước Hiên.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tuấn.
Điện thoại: 3836.253    Email: pnnptnt.chauthanh@angiang.gov.vn

8.    Phòng Giáo dục và Đào tạo:
-    Trưởng phòng: Huỳnh Thanh Tuyền.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Long Hồ.
-    Phó Trưởng phòng: Lâm Chí Thành.
-    Phó Trưởng phòng: Hồ Minh Thông.
Điện thoại: 3836.175    Email: pgddt.chauthanh@angiang.gov.vn

9.    Phòng Văn hóa và Thông tin:
-    Trưởng phòng: Hồ Thị Mộng Thu.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Lam.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Tiến.
Điện thoại: 3836.092    Email: pvhtt.chauthanh@angiang.gov.vn

10.    Phòng Nội Vụ:
-    Trưởng phòng: Nguyễn Phạm Tuấn.
-    Phó Trưởng phòng: Lê Hoàng Cường
-    Phó Trưởng phòng: Tăng Văn Hoàng.
-    Phó Trưởng phòng: Trần Thái Hiền.

Điện thoại: 3651.248    Email: pnoivu.chauthanh@angiang.gov.vn

11.    Phòng Tư Pháp:
-    Trưởng phòng: Phùng Văn Cây.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Mỹ Ngân.
-    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Quí.
Điện thoại: 3651.600    Email: ptuphap.chauthanh@angiang.gov.vn

12.    Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
-    Trưởng phòng: Tạ Thị Ngọc Thạch.
-    Phó trưởng phòng: Nguyễn Minh Tuấn.
-    Phó trưởng phòng: Trần Đăng Khoa.
Điện thoại: 3836.283    Email: pldtbxh.chauthanh@angiang.gov.vn

13.    Phòng Dân tộc:
-    Trưởng phòng: Đỗ Thi Lộc
-    Phó trưởng phòng: Ngô Phúc
Điện thoại: 3652.568    Email: phongdantoc.chauthanh@angiang.gov.vn

14.    Phòng Y Tế:
-    Trưởng phòng: Huỳnh Văn Thành.
-    Phó trưởng phòng:
Điện thoại: 3651.267        Email: pyte.chauthanh@angiang.gov.vn

15.    Thanh tra huyện:
-    Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Hồng Vân.
-    Phó chánh Thanh tra: Nguyễn Trần Thảo.
-    Phó chánh Thanh tra: Phan Thanh Nghiêm.
Điện thoại: 3836.229    Email: thanhtra.chauthanh@angiang.gov.vn

16.    Ban QLDA  Đầu tư xây dựng khu vực Châu Thành.
-    Trưởng ban: Trương Ngọc Lợi.
-    Phó Trưởng ban: Tạ Minh Trí.
-    Phó Trưởng ban:
Điện thoại: 3650.156    Email: banqlda.chauthanh@angiang.gov.vn

17. Trung tâm Y tế huyện.

-     Giám đốc: Huỳnh Văn Mạnh
-     Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Tiếng

Số điện thoại: 3651.469 Email: ttyte.chauthanh@angiang.gov.vn

18. Trung tâm Văn hóa.

-    Giám đốc: Nguyễn Văn Kiếm
-    Phó Giám đốc: Hồ Thị Hồng Phượng
-    Phó Giám đốc: Lê Khắc Thọ

Số điện thoại: 3836.267 Email: ttvhtt.chauthanh@angiang.gov.vn

19. Trung tâm Thể dục Thể thao

-     Giám đốc: Nguyễn Đức Minh
-     Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Khánh

Số điện thoại: 3836.571 Email: tttdtt.chauthanh@angiang.gov.vn

20. Đài Truyền thanh

-    Giám đốc: Trần Lệ Xuân
-    Phó Giám đốc: Lê Hữu Đức

Số điện thoại: 3652.929 Email: daitruyenthanh.chauthanh@angiang.gov.vn