Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

 

* Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Phan Văn Cường

Sinh ngày 01 tháng 12 năm 1966; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh.
Quê quán: xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Chổ ở hiện nay: ấp Hòa Long IV, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Trình độ văn hóa: (12/12) Tốt nghiệp trung học phổ thông.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.
Ngày vào Đảng: 21/5/1988.
Chức vụ trong đảng: Phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, nhiệm kỳ: 2011 – 2016.
Quá trình công tác:
Từ tháng 5 năm 1984 đến tháng 01 năm 1985: Đi bộ đội, học viên trường cơ yếu Quân khu 9.
Từ tháng 02 năm 1985 đến tháng 6 năm 1987: Công tác tại ban cơ yếu Tỉnh đội An Giang.
Từ tháng 7 năm 1987 đến tháng 10 năm 1988: Công tác tại ban cơ yếu Đoàn quân sự 9905 (Tà keo – CamPuChia).
Từ tháng 11 năm 1988 đến tháng 7 năm 1991: Cán bộ Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Châu Thành.
Từ tháng 8 năm 1991 đến tháng 4 năm 1993: Cán bộ Thanh tra huyện Châu Thành.
Từ tháng 5 năm 1993 đến tháng 02 năm 2002: Phó Chánh Thanh tra huyện Châu Thành.
Từ tháng 3 năm 2002 đến tháng 11 năm 2004: Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Từ tháng 12 năm 2004 đến tháng 12 năm 2007: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 01 năm 2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành - Chánh Thanh tra huyện Châu Thành.
Từ tháng 02 năm 2011 đến tháng 4 năm 2016: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Châu Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Từ tháng 5 năm 2016 đến nay: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Quá trình hoạt động được khen thưởng:
Huy chương chiến sĩ vẽ vang; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2004, 2010 và nhiều bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp: Thanh tra, Tòa án, Dân vận, Chữ thập đỏ, Đông y, Cựu Chiến binh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ủy viên BTV Huyện ủy - PCT. UBND huyện: Cù Minh Trọng

Sinh ngày 02 tháng 11 năm 1971; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh.
Quê quán: Ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Chổ ở hiện nay: Ấp Phú An II, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Trình độ văn hóa: (12/12) Tốt nghiệp trung học phổ thông.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Cử nhân Luật.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.
Ngày vào đảng: 22/12/1992..
Chức vụ trong đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Châu Thành.
Đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ: 2004 - 2011; 2011 – 2016.
Quá trình công tác:
Từ năm 1988 đến năm 1992: Công an viên; Phó Trưởng Công an xã Cần Đăng.
Từ năm 1992 đến năm 1999: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cần Đăng.
Từ năm 1999 đến năm 2003: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cần Đăng.
Từ năm 2003 đến năm 2006: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  xã Cần Đăng.
Từ năm 2006 đến năm 2009: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cần Đăng.
Từ năm 2009 đến năm 2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Bình.
Từ năm 2014 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.
Quá trình hoạt động được khen thưởng:
Trong quá trình công tác được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

*Ủy viên BCH Đảng bộ huyện - PCT. UBND huyện: Hồ Trường Huấn

Sinh ngày 17 tháng 3 năm 1984; giới tính:Nam, dân tộc: Kinh.
Quê quán: xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Chỗ ở hiện nay: Cần Đăng, Châu Thành, An Giang.
Trình độ văn hóa: (12/12) Tốt nghiệp trung học phổ thông.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.
Ngày vào đảng: 10/08/2006
Chức vụ trong đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành.
Quá trình công tác:
Từ tháng 7 năm 2004 đến tháng 11 năm 2006: Công an viên xã Cần Đăng.
Từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 06 năm 2008: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Cần Đăng.
Từ tháng 06 năm 2008 đến tháng 07 năm 2009: Phó Chủ tịch UBND xã Cần Đăng.
Từ tháng 07 năm 2009 đến tháng 10 năm 2011: Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.
Từ 01/10/2011 đến 31/12/2013: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Bình Hòa.
Từ 01/01/2014 đến 31/12/2015: Bí thư Đảng ủy xã An Hòa.
Từ 01/01/2016 đến nay: Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.
Quá trình hoạt động được khen thưởng:
Trong quá trình công tác được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.