Chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017)! !
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

 

* Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Phan Văn Cường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*PCT. UBND huyện: Cù Minh Trọng

 

*PCT. UBND huyện: Hồ Trường Huấn