Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

 

* Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Lê Phước Dũng

Sinh ngày 09 tháng 7 năm 1976; giới tính Nam; dân tộc Kinh; tôn giáo Không Quê quán: xã Tân Cương - Tri Tôn - An Giang

Chỗ ở hiện nay: ấp Hòa Long IV, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Trình độ văn hóa: 12/12 (tốt nghiệp Trung học phổ thông)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính; Thạc sĩ Triết học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Ngày vào đảng: 17/04/2000.

Chức vụ trong đảng: Phó Bí thư Huyện ủy.

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ: 2011 – 2016.

Quá trình công tác:

Từ tháng 5/1998 - 01/2003: Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành, An Giang.

Từ tháng 02/2003 - 12/2003: Ủy viên Văn phòng UBND xã An Hòa.

Từ tháng 01/2004 - 04/2004: Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Thạnh.

Từ tháng 05/2004 - 12/2006: Ủy viên thường trực HĐND huyện Châu Thành.

Từ tháng 01/2007 - 09/2008: Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Từ tháng 10/2008 - 02/2011: Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành.

Từ tháng 03/2011 - 09/2011: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh.

Từ tháng 10/2011 - 07/2012: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh.

Từ tháng 08/2012 - 10/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành

Từ tháng 11/2018 - 02/2019: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành.

Từ tháng 03/2019 - 06/2020: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành.

Từ tháng 07/2020 đến nay: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

Quá trình hoạt động được khen thưởng:

Trong quá trình công tác được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ủy viên BTV Huyện ủy - PCT. UBND huyện: Cù Minh Trọng

Sinh ngày 02 tháng 11 năm 1971; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh.

Quê quán: Ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Chỗ ở hiện nay: Ấp Phú An II, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Trình độ văn hóa: (12/12) Tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Cử nhân Luật.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Ngày vào đảng: 22/12/1992.

Chức vụ trong đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Châu Thành.

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ: 2004 - 2011; 2011 – 2016.

Quá trình công tác:

Từ năm 1988 đến năm 1992: Công an viên; Phó Trưởng Công an xã Cần Đăng.
Từ năm 1992 đến năm 1999: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cần Đăng.

Từ năm 1999 đến năm 2003: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cần Đăng.

Từ năm 2003 đến năm 2006: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  xã Cần Đăng.

Từ năm 2006 đến năm 2009: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cần Đăng.

Từ năm 2009 đến năm 2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Bình.

Từ năm 2014 đến năm 2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Từ năm 2015 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Quá trình hoạt động được khen thưởng:

Trong quá trình công tác được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

*Ủy viên BTV Huyện ủy - PCT. UBND huyện: Hồ Trường Huấn

Sinh ngày 17 tháng 3 năm 1984; giới tính:Nam, dân tộc: Kinh.

Quê quán: xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Chỗ ở hiện nay: Cần Đăng, Châu Thành, An Giang.

Trình độ văn hóa: (12/12) Tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Ngày vào đảng: 10/08/2006

Chức vụ trong đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành.

Quá trình công tác:

Từ tháng 7 năm 2004 đến tháng 11 năm 2006: Công an viên xã Cần Đăng.

Từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 06 năm 2008: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Cần Đăng.

Từ tháng 06 năm 2008 đến tháng 07 năm 2009: Phó Chủ tịch UBND xã Cần Đăng.

Từ tháng 07 năm 2009 đến tháng 10 năm 2011: Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

Từ 01/10/2011 đến 31/12/2013: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Bình Hòa.

Từ 01/01/2014 đến 31/12/2015: Bí thư Đảng ủy xã An Hòa.

Từ 01/01/2016 đến tháng 08/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Từ tháng 08/2020 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Quá trình hoạt động được khen thưởng:

Trong quá trình công tác được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.