Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Xã, Thị trấn

 

UBND thị trấn An Châu
-    Chủ tịch: Phan Thành Phương.
-    Phó Chủ tịch: Nguyễn Di Vu.
-    Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Hoài Thanh.
Điện thoại: 3836.271    Email: anchau@angiang.gov.vn

UBND thị trấn Vĩnh Bình
-    Chủ tịch: Nguyễn Hữu Tân.
-    Phó Chủ tịch: Đào Thành Vọng.
-    Phó Chủ tịch: Nguyễn Xuân Vũ.
Điện thoại: 3839.577    Email:  vinhbinh@angiang.gov.vn

UBND xã An Hòa
-    Chủ tịch: Dương Nguyễn Chân Phương.
-    Phó Chủ tịch: Phan Quốc Anh.
-    Phó Chủ tịch: Nguyễn Hùng Cường.
Điện thoại: 3837.319    Email: anhoa@angiang.gov.vn

UBND xã Bình Thạnh
-    Chủ tịch: Mai Hòa Phúc.
-    Phó Chủ tịch: Nguyễn Hồng Phúc.
Điện thoại: 3837.310    Email: binhthanh.chauthanh@angiang.gov.vn

UBND xã Bình Hòa
-    Chủ tịch: Trần Tấn Phương.
-    Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Tài.

-    Phó Chủ tịch: Tạ Thị Ngọc Vân.
Điện thoại: 3837.317    Email: binhhoa@angiang.gov.vn

UBND xã Cần Đăng
-    Chủ tịch: Lê Hồ Ngọc Trung.
-    Phó Chủ tịch: Trần Đăng Khoa.
-    Phó Chủ tịch: Phan Thanh Nghiêm.
Điện thoại: 3838.341    Email: candang@angiang.gov.vn

UBND xã Hòa Bình Thạnh
-    Chủ tịch: Tô Văn Hùng.
-    Phó Chủ tịch: Huỳnh Thanh Hoàng
-    Phó Chủ tịch: Lâm Thành Tại.
Điện thoại: 3836.196    Email: hoabinhthanh@angiang.gov.vn  

UBND xã Tân Phú
-    Chủ tịch: Nguyễn Anh Trường.
-    Phó Chủ tịch: Huỳnh Thanh Trà.
Điện thoại: 3663.061    Email: tanphu@angiang.gov.vn

UBND xã Vĩnh An
-    Chủ tịch: Mai Thành Ngoan.
-    Phó Chủ tịch: Võ Thái Thượng.
-    Phó Chủ tịch: Nguyễn Đức Minh.
Điện thoại: 3839.311    Email: vinhan@angiang.gov.vn

UBND xã Vĩnh Nhuận
-    Chủ tịch: Ngô Khắc Huy.
-    Phó Chủ tịch: Hồ Thị Hồng Phượng.

-    Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Dũng.
Điện thoại: 3660.007    Email: vinhnhuan@angiang.gov.vn

UBND xã Vĩnh Hanh
-    Chủ tịch: Trần Văn Bình Linh.
-    Phó chủ tịch: Trần Văn Thanh.
-    Phó Chủ tịch: Nguyễn Thanh Tú.
Điện thoại: 3838.321    Email: vinhhanh@angiang.gov.vn

UBND xã Vĩnh Thành
-    Chủ tịch: Nguyễn Phạm Tuấn.
-    Phó Chủ tịch: Trương Hòa Lắm.
-    Phó Chủ tịch: Phạm Thị Bé Tư.
Điện thoại: 3662.111    Email: vinhthanh@angiang.gov.vn

UBND xã Vĩnh Lợi
-    Chủ tịch: Trần Thị Thanh Thúy
-    Phó Chủ tịch: Nguyễn Việt Liền.
Điện thoại: 3661.002    Email: vinhloi@angiang.gov.vn