Hội nghị báo cáo viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đợt II năm 2019
Nằm trong các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Sáng ngày 10 – 9, Ban thường vụ Huyện đoàn Châu Thành tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp huyện của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đợt II năm 2019 cho các đối tượng là Báo cáo viên cấp huyện của Đoàn; Cán bộ Đoàn chủ chốt các xã, thị trấn Đoàn, Chi Đoàn ngành và Đoàn trường trực thuộc.

Đến dự có đ/c Lê Thanh Hà – HUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Đ/c Mai Hòa Phúc - HUV, Bí thư huyện Đoàn. Đến dự và báo cáo chuyên đề có Cô Bùi Hồng Thắm – Nhà giáo ưu tú Trường THCS Quản Cơ Thành.

Responsive image
 

Tại Hội nghị, các Đại biểu được thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 9 tháng đầu năm; Báo cáo chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); tuyên truyền kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Anh hùng Liệt sỹ Lý Tự Trọng (20/10/1914-20/10/2019); Quán triệt triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”; Biển đảo Việt Nam; tình hình tư tưởng và dư luận xã hội về phát triển kinh tế của huyện Châu Thành và tỉnh An Giang; định hướng công tác tuyên truyền trong cán bộ, ĐVTN trong tháng 09 năm 2019.

Responsive image
 

Hội nghị báo cáo viên là hoạt động thường xuyên của Đoàn thanh niên, nhằm quán triệt kịp thời về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn đến Đoàn viên thanh niên. Thông tin thời sự về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng nổi bật trong nước, tỉnh và huyện; Các vấn đề về tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên; các chương trình hành động, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban Thường vụ Huyện Đoàn….Qua đó, giúp cán bộ, Đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, có bản lĩnh chính trị vững vàng thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đoàn đặt ra trong tình hình mới.

Trúc Phương