Châu Thành phát triển giao thông nông thôn thúc đẩy sự phát triển KT-XH
Xác định được tầm quan trọng của giao thông nông thôn, trong những năm qua huyện Châu Thành có nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp đẩy nhanh quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn.

Responsive image
 

Huyện đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn với mục tiêu hoàn chỉnh hệ thống cầu, đường nối liền từ huyện đến các xã, thị trấn nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển. Từ đó nhiều địa phương đã thực hiện tốt xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn làm cho diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc.

Responsive image
 

Sau gần 10 năm kết hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với  phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”  huyện đã huy động sức dân xây dựng gần 141 cây cầu lớn nhỏ bắc qua sông, kênh, rạch tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, kinh doanh mua bán của người dân địa phương và học tập cho các em học sinh, đổ bê-tông, rãi cát đá, lán nhựa đường giao thông nông thôn trên 258 km đường với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng.  Đến nay,  hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện được kết nối thông suốt, an toàn, sạch đẹp, giúp người dân đi lại thuận tiện, dễ dàng.

Thanh Bình

Tin liên quan