Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Hội nghị triển khai hướng dẫn công tác phân loại,đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Chiều ngày 28-11-2018, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và xét khen thưởng năm 2018.

Responsive image
 

Dự hội nghị có Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách thi đua khen thưởng các cơ quan, đơn vị; Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức Văn phòng – Thống kê và cán bộ Nội vụ của các xã, thị trấn; Ông Phan Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện đến dự và trủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện việc đánh giá, phân loại tập thể và cán bộ, công chức, viên chức phải công tâm, khách quan và công bằng, đúng với kết quả lao động so với nhiệm vụ chung của từng tập thể và nhiệm vụ từng cá nhân được giao; Hội đồng thi đua khen thưởng từng cấp, từng đơn vị phải được kiện toàn đúng thành phần theo quy định… Qua công tác phân loại, đánh giá cần phát huy những thế mạnh và thành tích đạt được, đồng thời có phương hướng khắc phục những tồn tại hạn chế của từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức cũng như của các tập thể…

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2018; Triển khai phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và Triển khai hướng dẫn xét khen thưởng năm 2018…

Thanh Bạch

 

Tin liên quan