Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Châu Thành nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy
Công tác phòng cháy chữa cháy có vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi người, mọi nhà. Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy là đã bảo vệ được tính mạng, tài sản, giữ được bình yên, hạnh phúc cho mọi gia đình và xã hội.

           Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy… tại kỳ họp thứ 8, khóa XIV ngày 17/11/2019, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 99/2019/QH14 về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Ngày 4-5-2020, UBND huyện Châu Thành đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 143/KH-UBND  về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn huyện thực hiện theo Nghị quyết số 99/2019/QH14.

           Kế hoạch đề ra những nội dung, nhiệm vụ cụ thể đối với từng ngành, đơn vị, địa phương trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa phương. Trong đó tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy; Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành và chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó công tác phòng cháy chữa cháy phải lấy phòng ngừa là chính, tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy với phương châm “4 tại chổ” – lực lượng tại chổ, phương tiện tại chổ, chỉ huy tại chổ và hậu cần tại chổ. Đảm bảo các phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Responsive image
 

           Theo đó Công an huyện là cơ quan thường trực trong việc triển khai thực hiện kế hoạch với các nội dung, nhiệm vụ cụ thể: Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện; Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nội dung chỉ đạo của cấp trên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; Tăng cường công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an Nhân dân trong tình hình mới…

            Bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy như: trang bị cho người dân những kiến thức, kỹ năng thật sự cần thiết, nhất là kiến thức phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu khi có sự cố tai nạn cháy, nổ xảy ra. Chú trọng xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về an toàn phòng cháy chữa cháy tại cụm dân cư; Kịp thời biểu dương gương người tốt việc tốt trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Responsive image
 

          Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy xảy ra với phương châm bốn tại chổ, lực lượng nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy ở cơ sở. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, có giải pháp xử lý dứt điểm đối với các công trình, hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Chủ động xây dựng, lập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chú trọng địa bàn, cơ sở, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao để nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; Tổ chức kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, gắn với việc chấp hành các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy với phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy theo quy định của pháp luật như trang bị phương tiện chữa cháy, phương tiện cứu nạn, cứu hộ…

          Được biết trong thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện Châu Thành luôn được quan tâm và đạt kết quả khả quan. Từ đầu năm đến nay không xảy ra vụ cháy nào trên địa bàn huyện. Nhưng không vì thế mà người dân ỷ lại, mất tinh thần cảnh giác, nhất là thời điểm hiện nay đang bước vào mùa hanh khô, nhiều ngày liên tiếp nắng gay gắt, nhiệt độ tăng cao. Đây được xem là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏa hoạn. Để công tác phòng cháy chữa cháy đạt hiệu quả rất cần sự chung tay của toàn xã hội, cụ thể ở từng cơ quan đơn vị và hộ gia đình. Các biện pháp phòng cháy chữa cháy ngay tại hộ gia đình được cơ quan chức năng khuyến cáo mỗi người hãy tích cực tìm hiểu kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nắm vững những mối nguy hiểm về cháy, nổ tại nơi làm việc, nơi ở và các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên chú trọng việc quản lý và sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ cháy khác ở mọi lúc, mọi nơi, biết cách xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra.

Thanh Bạch