Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Châu Thành phát huy thế mạnh nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới
Hiện tại, huyện Châu Thành đã đạt 02/09 tiêu chí, 05/14 chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí Huyện Nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ. Để xây dựng Châu Thành đạt chuẩn Huyện Nông thôn mới trong thời gian tới, huyện đã ban hành Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn Huyện Nông mới giai đoạn 2020 – 2025. Trong xây dựng Nông thôn mới, huyện Châu Thành xác định phát triển nông nghiệp có vai trò quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.

Phát thanh viên: Hồ Phát

Với quan điểm đó, huyện đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quy hoạch vùng sản xuất, phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên canh và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Trong năm 2020, huyện đã thành lập mới 04 hợp tác xã nông nghiệp tại thị trấn An Châu, xã Tân Phú, Vĩnh Hanh và Vĩnh Lợi. Toàn huyện hiện có 15 Hợp tác xã nông nghiệp, 04 Hợp tác xã dịch vụ, 40 Tổ hợp tác nông nghiệp. Hợp tác xã nông nghiệp đóng vai trò quan trọng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong liên kết cung ứng vật tư, sản xuất và tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó, phát triển kinh tế trang trại, hiện toàn huyện có 42 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chí kinh tế trang trại gồm: 30 trang trại trồng trọt, 05 trang trại chăn nuôi, 05 trang trại thủy sản, 02 trang trại đa canh…

Responsive image
 

Song song đó, phát huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, công tác chuyển dịch cơ cấu ngành luôn được quan tâm thực hiện và đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm trên cùng diện tích sản xuất, tích cực tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu và cây ăn trái nhằm tăng số vòng quay của đất, nâng cao giá trị đất sản xuất nông nghiệp. Tính đến cuối năm 2020, tổng diện tích trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng rau, màu và cây ăn trái đến là 770,67 ha. Trong đó rau màu là 338,81ha, cây ăn trái 431,86ha (tăng 222,14 ha so với năm 2019). Từ đó, đã có nhiều nông dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia thực hiện nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất như: mô hình trồng hoa kiểng ở thị trấn An Châu, mô hình chồng cam quýt với hệ thống tưới nhỏ giọt xã Vĩnh Hanh, mô hình nuôi lươn không bùn xã Vĩnh Bình… với doanh thu mỗi mô hình mang lại từ vài chục đến hơn 400 triệu đồng mỗi năm.

Cùng với đó, huyện Châu Thành đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và phát triển mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Hiện nay, huyện Châu Thành có 01 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Đó là sản phẩm gạo thơm Ngọc Nhân của Công ty TNHH Tín Thành ATC, thị trấn An Châu.

Responsive image
 

Cùng với đó, huyện Châu Thành tập trung đầu tư phát triển các loại sản phẩm có tính cạnh tranh cao, có tiềm năng phát triển. Đặc biệt, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhằm tạo ra sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao. Toàn huyện hiện có một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiêu biểu đã và đang mang lại hiệu quả ở các lĩnh vực. Lĩnh vực thủy sản, diện tích nuôi cá tra theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 126,1 ha; diện tích nuôi lươn không bùn 200 m2; Lĩnh vực rau, màu, toàn huyện có 09 nhà trồng rau, màu trong nhà lưới, tổng diện tích 12.000m2; Lĩnh vực hoa - cây kiểng, Vườn ươm cây giống hoa trong nhà lưới tại thị trấn An Châu với diện tích 2.000 m2;

Responsive image
 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong việc phát huy thế mạnh nông nghiệp trong xây dựng Nông thôn mới, huyện Châu Thành vẫn còn tồn tại không ít khó khăn, như: các mô hình chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái đòi hỏi vốn đầu tư khá lớn, nhưng nông dân không có vốn để đầu tư; Thị trường đầu ra cho các sản phẩm chưa ổn định; Chi phí sản xuất theo mô hình công nghệ cao, giá sản phẩm cao hơn giá sản phẩm của mô hình sản xuất đại trà nên chưa thu hút nông dân mạnh dạng thực hiện.

Responsive image
 

Để khắc phục những khó khăn, phát huy thế mạnh nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong thời gian tới, huyện Châu Thành tiếp tục tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Trong đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp làm nền tảng gắn với quy hoạch lại vùng sản xuất, vùng chuyên canh, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, tạo cơ sở phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và ứng dụng khoa học công nghệ. Nghiên cứu, vận dụng hiệu quả cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư vào sản xuất để nâng chất lượng hàng hóa. Khơi dậy, phát huy làng nghề truyền thống, xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương. Phát huy sức mạnh đoàn kết thống nhất trong Nhân dân, huy động nguồn lực đầu tư, phát triển…

Với những mục tiêu và giải pháp thực hiện cụ thể trong việc phát huy thế mạnh nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương sẽ góp phần để huyện Châu Thành thực hiện đạt mục tiêu đề ra trong Đề án xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn Huyện Nông thôn mới giai đoạn 2020 – 2025. Từng bước xây dựng các xã nông thôn mới có kinh tế - xã hội phát triển, kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện, hiện đại. Thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày được nâng cao…

Minh Thiện