Xã Bình Hòa thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự quốc phòng địa phương
Sau thời gian kiểm tra về việc lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự quốc phòng địa phương đối với Đảng ủy xã và cán bộ chủ chốt của xã. Chiều ngày 10 – 7, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy do đ/c Đại tá Huỳnh Mỹ - UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện làm trưởng đoàn đã có báo kết quả kiểm tra tại địa phương.

Responsive image
 

         Cụ thể, dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra cho thấy: Đảng bộ xã đã lãnh, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự quốc phòng địa phương, xem đây là nhiệm vụ quan trọng của địa phương trong tình hình hiện nay. Các đ/c Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã đều thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong công việc, luôn thể hiện là người gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác; công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ nên từng cán bộ, đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Công tác giáo dục quốc phòng – an ninh được thực hiện thường xuyên. Việc lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ được đảm bảo, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, toàn xã có 144 đồng chí dân quân tự vệ, đạt 0,69% so với dân số, trong đó có 20 đảng viên, đạt 13,88%. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an – Quân sự luôn thực hiện tốt góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác huấn luyện luôn đạt kết quả cao.

          Kết luận tại Hội nghị, Đại tá Huỳnh Mỹ - đề nghị Đảng bộ xã, các đ/c Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã cần quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự quốc phòng địa phương trong thời gian tới như Phát huy hơn nữa vai trò của Chi bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã về công tác Quân sự quốc phòng địa phương; xây dựng lực lượng công an, dân quân thường trực đảm bảo về số lượng và chất lượng, tích cực tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 101 của Ban bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 55 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; khắc phục những hạn chế, phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh.

Trúc Phương