Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Kỳ họp lần thứ 14, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Sáng ngày 8 – 9, tại Hội trường UBND huyện, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đã khai mạc kỳ họp lần thứ 14 (bất thường), để thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu cử các chức danh HĐND và UBND huyện. Tham dự có đ/c Đinh Thị Việt Huỳnh – TUV, Bí thư Huyện ủy; đ/c Từ Thanh Khiết – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đ/c Lê Phước Dũng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

Responsive image
 
Responsive image

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đối với bà Nguyễn Thị Hải; Bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đối với ông Nguyễn Duy Tân.

Miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đối với ông Nguyễn Anh Trường, nguyên Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; bà Tạ Thị Ngọc Thạch, nguyên Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đối với ông Nguyễn Văn Hà, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện và ông Huỳnh Văn Thức, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Responsive image

Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết kỳ họp

Responsive image

Tặng hoa chúc mừng các đại biểu vừa đắc cử

Kỳ họp diễn ra nghiêm túc, trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết: Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đối với bà Nguyễn Thị Hải; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đối với ông Nguyễn Duy Tân; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đối với ông Nguyễn Anh Trường và bà Tạ Thị Ngọc Thạch; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đối với ông Nguyễn Văn Hà và ông Huỳnh Văn Thức.

Trúc Phương

Tin liên quan