Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)
Khai giảng lớp bồi dưỡng lí luận chính trị đảng viên mới khóa II năm 2017
Ngày 14-06-2017, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Châu Thành tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới cho trên 120 học viên là các cán bộ từ các ban ngành ,đoàn thể huyện và 13 xã, thị trấn. Đến dự có đồng chí Hồ Văn Hận, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy huyện Châu Thành; Đồng chí Đoàn Hồng Danh- UVBTV- Trưởng Ban Dân vận huyện ủy đã đến dự.

Responsive image
 

Trong khoảng thời gian hơn 8 ngày học tập, các học viên được nghiên cứu học tập  10 nội dung cơ bản về lý luận chính trị như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo khoa học công nghệ xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững môi trường hòa bình và ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở Cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Thông qua lớp bồi dưỡng này, nhằm giúp cho các học viên trao dồi học tập, nâng cao kiến thức và vận dụng kiến thức lí luận chính trị, kinh nghiệm vào thực tiễn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác, để xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời gian tới./.

Minh Thiện