Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Châu Thành huy động tỷ lệ học sinh đến trường đạt gần 99% kế hoạch đề ra
Tiếp tục cập nhật số liệu huy động học sinh đến trường của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, đến ngày 10-9-2020, toàn huyện đã huy động 27.881/28.185, đạt tỷ lệ gần 99%.

Responsive image
 

Cụ thể, bậc Mẫu giáo, toàn huyện huy động thêm 83 cháu đến trường, nâng tổng số cháu đến trường là 3.706 cháu, đạt tỷ lệ 87,61%; Bậc Tiểu học huy động thêm 54 học sinh đến trường, nâng tổng số học sinh đến trường của bậc học này là 14.361 học sinh, đạt tỷ lệ 101,46%; Riêng bậc Trung học cơ sở, toàn huyện vận động được thêm 18 học sinh, nâng tổng số học sinh đến trường là 9.814 học sinh, đạt tỷ lệ 100,14%. Như vậy, chỉ tính riêng ngày 10-9-2020, toàn huyện đã vận động thêm 155 học sinh. Hiện các đơn vị trường học phối hợp cùng chính quyền các xã, thị trấn, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động học sinh đến trường; Kịp thời hỗ trợ những học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường, với mục tiêu không để các em học sinh nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn; Tích cực huy động mọi nguồn lực đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài…

Lê Hậu