Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế
Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia. Khi tham gia bảo hiểm y tế bà con nhân dân có những quyền lợi cơ bản như: Được chọn nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã, huyện và theo hướng dẫn của cơ quan BHXH (Trạm Y tế, Trung tâm Y tế học đường hoặc Phòng khám đa khoa...).

 

Được chăm sóc sức khỏe ban đầu. Được khám chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu khi bị tai nạn, ốm đau tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và được chuyển lên khám chữa bệnh ở các tuyến chuyên môn kỹ thuật cao hơn khi bệnh vượt quá khả năng của tuyến dưới. Trường hợp cấp cứu, tai nạn người có thẻ BHYT được khám, điều trị tại bất kỳ cơ sở y tế nào có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, kể cả ở ngoài tỉnh. ...  Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT đã được ban hành và có hiệu lực từ 01/01/2015, có quy định khuyến khích tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình với cơ chế giảm dần, người thứ nhất đóng bằng mức quy định, người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60% ,50% của người thứ nhất và từ người thứ năm trở đi đóng 40% của người thứ nhất. Đối với hộ cận nghèo, được hỗ trợ tới 70% mức đóng; hộ nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi được hỗ trợ 100% mức đóng;  còn và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm mà không thể không nhắc đến đó là được chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến. Thực tế cho thấy rằng, Bảo hiểm y tế hiện nay là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính cộng đồng chia sẻ trên tinh thần nhiều người cùng đóng góp để san sẻ cho một số ít người rủi ro, bệnh tật, là điểm tựa vững chắc cho nhiều người dân nghèo, bệnh nhân mắc bệnh nan y, chạy thận nhân tạo, ung thư… khi viện phí ngày một tăng cao như hiện nay, thì tấm thẻ bảo hiểm y tế là  cứu tinh của người bệnh.

Trước tầm quan trọng của tấm thẻ bảo hiểm y tế đối với sức khỏe của người dân, thời gian qua Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến để nhân dân thấy rõ lợi ích của việc tham gia BHYT như: tổ chức tuyên truyền trên loa đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn; tuyên truyền lồng ghép với các cuộc họp dân, họp tổ, hội, nhóm, thành lập các Tổ tương trợ mua bảo hiểm y tế… Nội dung tuyên truyền tập trung về các quyền lợi, những nội dung cần biết khi tham gia bảo hiểm y tế, luật bảo hiểm y tế, nhất là chính sách, pháp luật, chế độ của Bảo hiểm y tế, vai trò của Bảo hiểm y tế trong phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, lợi ích của bảo hiểm y tế đối với người dân và toàn xã hội, cách thức tham gia bảo hiểm y tế, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế hợp lý, chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế từ nay đến năm 2020….

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện tăng qua các năm,  tính đến nay toàn huyện hiện có 126.375 người tham gia BHYT, đạt 74,12% dân số.Thực hiện khám chữa bệnh cho 231.388 lượt bệnh nhân (tuyến xã 128.139 lượt); trong đó, có 208.953 lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (tuyến xã: 109.824).

Tuy nhiên tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế vẫn chưa cao. Đó là do một số người dân chưa nhận thức quyền lợi của  bản thân và gia đình khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, hoặc chưa hiểu rõ các chế độ ưu đãi của Nhà nước khi tham gia mua BHYT tự nguyện, nhất là những hộ nông nghiệp có thu nhập trung bình được hỗ trợ của Nhà nước, có nơi giải quyết chế độ cho người có BHYT còn gây khó khăn, phiền hà, chất lượng thấp chưa thực sự khuyến khích người dân mua BHYT tự nguyện.

Để tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được, trong năm 2018, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung vào một số giải pháp cơ bản: tăng cường công tác tuyên truyền về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế với người dân thấy được sự cần thiết từ đó tự nguyện tham gia. Việc tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục với các hình thức phù hợp, đảm bảo các đối tượng của truyền thông tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách BHYT và cách thức tham gia; tập trung đẩy mạnh công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT, chú trọng tuyên truyền đối tượng tham gia mới, cấp mới, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời. Ngành y tế huyện nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT bằng việc tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống các cơ sở khám, chữa bệnh từ tuyến xã đến tuyến huyện, đảm bảo các cơ sở y tế đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị cơ bản phục vụ khám, chữa bệnh BHYT ban đầu. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh; cải cách các thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh. Bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của chính quyền địa phương thì bà con nhân dân nên chủ động tham gia bảo hiểm y tế  như một cách tích lũy “làm khi lành để dành khi đau”,  để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi chẳng may ốm đau, tai nạn, nhằm đảm bảo an sinh xã hội.

BHYT là chính sách thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân, nhất là các hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp, các hộ hộ gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn... Với sự chỉ đạo quyết liệt của huyện và sự quan tâm, vào cuộc mạnh mẽ với quyết tâm chính trị cao của các ngành, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã trên địa bàn huyện, việc thực hiện chỉ tiêu BHYT sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra.

Thanh Bình