Nhiều kết quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa xã Hòa Bình Thạnh
Năm 2017, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Hòa Bình Thạnh tiếp tục phát huy hiệu quả, nhận được sự nhiệt tình tham gia hưởng ứng của nhân dân, từ đó góp phần quan trọng trong việc xây dựng nếp sống văn hóa tại địa phương.

Responsive image
 

Để phong trào phát huy hiệu quả và lan tỏa. Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó đặc biệt chú trọng việc xây dựng gia đình văn hóa, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nội dung của phong trào như: xây dựng gia đình văn hóa, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh cảnh quan môi trường, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, sốt xuất huyết, tay chân miệng… qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhân dân, nhiều hộ gia đình đã chủ động hơn, ý thức hơn trong việc giữ gìn cảnh quan xóm, ấp, bảo vệ sức khỏe người thân và cộng đồng.  

Cùng với công tác tuyên truyền, Ban chỉ đạo còn phát động phong trào thực hiện “Nếp sống văn minh, cảnh quan môi trường – xanh sạch đẹp” mục đích chính là vận động nhân dân trên địa bàn chung tay cùng địa phương xây dựng cảnh quan môi trường xóm, ấp xanh – sạch – đẹp tạo vẻ mỹ quan thông thông thoáng, thực hiện nếp sống văn minh tại khu dân cư. Cùng với đó là chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về việc thực hiện văn minh trong việc tang, hỷ, lễ hội... Đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc củng cố, nâng chất phong trào, cuộc vận động, trong đó chú trọng nâng chất các danh hiệu văn hóa, các thiết chế văn hóa. Đến nay toàn xã có 3.093/3.380 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 91,5%, 6/6 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa, tổng số hộ làm hàng rào 2.130 hộ, đạt 63,02%, hộ có cột cờ bằng tuýp sắt 2.537 hộ, đạt 75,06%, tỉ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh là 2.972 hộ, đạt 87,93%, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch là 2.514, đạt 74,38%. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xã đề nghị huyện khen thưởng cho 8 tập thể và 63 cá nhân có thành tích thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hiệu quả rõ nhất của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa là đã góp phần quan trọng vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, được thể hiện rõ nét qua phong trào đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững. Trong thời gian qua, được sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự tích cực hưởng ứng của nhân dân tham gia đóng góp nguồn quỹ vì người nghèo được trên 1 tỷ đồng, qua đó, địa phương đã hỗ trợ cất mới 13 căn nhà đại đoàn kết, trao tặng trên 500 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui xuân, đón tết; khám và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 435 hộ nghèo, cận nghèo; cứu trợ đột xuất cho trên 975 người... qua đó, chia sẻ khó khăn cùng bà con nghèo, giúp họ có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Ngoài ra, phong trào còn chú trọng đến việc xây dựng môi trường văn hóa trọng tâm là việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tập trung vận động nhân dân giáo dục con em trong gia đình không tham gia các tệ nạn xã hội, kiên quyết đấu tranh, phòng chống tội phạm, phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới. Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia xây dựng cầu, đường tu sửa lộ giao thông... với kinh phí trên 90 triệu đồng. Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình như Chi hội mái ấm tình thương, đội cất nhà từ thiện ấp Hòa Hưng, gương người tốt việc tốt như: ông Dương Ngọc Trinh, Phan Ngọc Minh…

Responsive image
 

Mặt khác, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cũng đã tạo cho mỗi người có ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, nhiều gia đình đã giữ được thuần phong mỹ tục, tạo nên nếp sống kỷ cương, ông bà mẫu mực, dâu hiền rể thảo, con cháu chăm ngoan, ngày càng xuất hiện nhiều gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học…

Tuy còn những hạn chế nhất định và phải tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, nhưng phải thừa nhận rằng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã đã tạo nên môi trường văn hoá lành mạnh, trở thành nếp sống văn minh.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ban chỉ đạo phong trào tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào tại địa phương, cơ sở, nhất là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong đó tập trung vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí của phong trào đồng thời tăng cường các hoạt động văn hoá - xã hội, đảm bảo việc học tập cho con em, chăm lo sức khoẻ cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội, quan tâm đúng mức đến người già yếu neo đơn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển./.

Trần Ngân