Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Vĩnh Bình triển khai tổ chức Hội thi tiểu phẩm với chủ đề học Bác
Nhằm tiếp tục đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên; ngày 14-9-2020, Đảng ủy xã Vĩnh Bình triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi diễn tiểu phẩm tuyên truyền, cổ động trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Hữu Tân, Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình tham dự buổi triển khai kế hoạch.

Responsive image
 

Theo dự kiến, Hội thi có 11 đội thuộc 11 chi bộ trực thuộc tham gia. Các đội bốc thăm và lần lượt biểu diễn tiểu phẩm của đội mình với các yêu cầu gồm: tiểu phẩm phải có nội dung gần gủi, phù hợp với Chi bộ; đồng thời đảm bảo một trong các nội dung như ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước; tuyên truyền các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; các làm hay, mô hình sáng tạo trong học tập Bác; tuyên truyền các nội dung xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đây là hội thi nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội thi còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nâng cao nhận thức của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong việc đẩy mạnh trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lê Hậu