Vĩnh An đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Ngày 05-11-2018, đồng chí Ngô Khắc Huy, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh An chủ trì hội nghị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn xã.

Responsive image
 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo về tiến độ thực hiện việc thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xã cũng thông qua Quyết định củng cố tổ công tác đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020; Quyết định về kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020. Sau hơn 2 tháng triển khai việc thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhìn chung tiến độ thực hiện vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra, hiện tại công tác thu thập thông tin chỉ đạt 40% kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Khắc Huy đề nghị các ấp cần thông tin tuyên truyền cho bà con nhân dân để chuẩn bị trước các loại giấy tờ cần thiết để đoàn thực hiện tốt công tác thu thập thông tin; các ngành đoàn thể, tổ công tác cần sắp xếp thời gian để làm tốt việc thu thập thông tin, đồng thời cần xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện và báo báo về Ban chỉ đạo xã trong ngày để góp phần thực hiện công tác thu thập thông tin đạt kế hoạch đề ra.

Minh Tân