Chúc mừng năm mới 2019!!!
Vĩnh Hanh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa Nhiệm kỳ
Ngày 6-7-2018, Đảng ủy xã Vĩnh Hanh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa Nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại tá Huỳnh Mỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành; Đồng chí Trần Tấn Phương, Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hanh đã đến dự.

Responsive image
 

Trong nữa nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ nên giữa Nhiệm kỳ Vĩnh Hanh thực hiện đạt và vượt 5/14 chỉ tiêu; Xây dựng Nông thôn mới đạt 7/19 tiêu chí; Văn hóa – xã hội với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; Trong công tác vận động quần chúng, địa phương đã vận động “Quỹ vì người nghèo, an sinh xã hội” được trên 8 tỷ đồng, cất 81 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, đạt trên 160% kế hoạch; Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được đẩy mạnh; Công tác xây dựng đảng giữ vai trò then chốt; Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được đẩy mạnh với nhiều công trình phần việc thiết thực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, trong nửa nhiệm kỳ qua, địa phương vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế như việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm; Việc thực hiện các chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới đạt thấp so với Nghị quyết.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Huỳnh Mỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành biểu dương các kết quả đạt được và yêu cầu địa phương trong thời gian tới cần tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế, sản phẩm chủ lực của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội; Tập trung đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ - thể dục – thể thao; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Nhà nước; Thực hiện việc đổi mới nội dung, phương thức trong công tác vận động quần chúng; Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Lê Hậu