Rải đá đoạn đường Trần Đại Nghĩa ấp Hòa Phú 1
Đoạn đường Trần Đại Nghĩa thuộc ấp Hòa Phú 1, thị trấn An Châu do sử dụng đã lâu nên xuống cấp, người dân lưu thông qua lại gặp nhiều khó khăn nhất là hiện tại đang vào mùa mưa bão, người dân qua lại, vận chuyển hàng hóa rất khó khăn.

Trước thực trạng đó, chiều ngày 12-08-2019, từ sự chung sức đồng lòng, bà con khu vực này đã cùng nhau góp sức, góp công tiến hành dặm vá, duy tu rải 20 khối đá trên 250m đoạn đường Trần Đại Nghĩa, ấp Hòa Phú 1, thị trấn An Châu, trị giá trên 5 triệu 600 ngàn đồng.

Responsive image
 

Tuy giá trị của công trình chưa lớn. Nhưng, qua việc làm ý nghĩa này, cái đáng trân qúy nhất là sự chung sức đồng lòng của người dân trên địa bàn đồng tình, nhất trí, hợp sức để tạo điều kiện thuận lợi chung cho nhân dân đi lại, vận chuyển, giao lưu mua bán hàng hóa qua đoạn đường này được thông suốt, an toàn hạn chế tai nạn xảy ra và việc làm đó, cần được tuyên truyền, nhân rộng để góp phần cùng chính quyền địa phương đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện có hiệu quả kế hoạch xanh sạch sáng của địa phương./.

Minh Thiện