Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Lễ công bố xã Cần Đăng đạt chuẩn xã Nông thôn mới
Sau 6 năm tích cực xây dựng Nông thôn mới, ngày 23-1-2018, UBND huyện Châu Thành long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Cần Đăng, huyện Châu Thành đạt chuẩn xã Nông thôn mới năm 2017.

Responsive image
 

Ông  Lê Văn Phước, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; ông  Nguyễn Tiếc Hùng, Tỉnh Ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; bà Đinh Thị Việt Huỳnh, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành; Ông Phan Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo trương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện Châu Thành cùng Đảng bộ, chính quyền và đông đảo Nhân dân xã Cần Đăng tham dự ngày lễ trọng đại này.

Với sự đoàn kết, chung sức, chung lòng, quyết tâm xây dựng Nông thôn mới đến nay, Đảng bộ và Nhân dân xã Cần Đăng đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Kết quả xây dựng Nông thôn mới ở xã Cần Đăng đã làm thay da đổi thịt của một quê hương anh hùng, vốn xưa kia đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề, giờ đây kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổng nguồn lực huy động xây dựng Nông thôn mới ở xã Cần Đăng trong 6 năm lên đến gần 260 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hàng chục tỷ đồng.

Responsive image
 

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Phan Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo trương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện Châu Thành  “Thời gian tới Tôi đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Cần Đăng cần lưu ý một số vấn đề sau. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân về xây dựng Nông thôn mới, phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục, phải khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng Nông thôn mới, quyết tâm giữ vững và nâng chất các tiêu chí Nông thôn mới. Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Nông thôn mới của xã tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ nhận thức của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Nông thôn mới. Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực vào xây dựng Nông thôn mới, phát huy thế mạnh của địa phương và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp Nhân dân chung tay, góp sức xây dựng Nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, Ngành nghể tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh hợp tác liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, gắn sản xuất với thị trường nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm và trên đơn vị diện tích, nhằm mục tiêu tăng thu nhập bền vững cho người dân. Nhân dịp này, UBND huyện Châu Thành cũng rất mong lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, các Sở, Ban, Ngành tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ để địa phương giữ vững danh hiệu xã Nông thôn mới và tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới cho các xã còn lại được công nhận trong thời gian sớm nhất. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cần Đăng sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa để xây dựng xã Cần Đăng ngày càng giàu đẹp, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển bền vững nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện nhà”.

Responsive image
 

Ghi nhận kết quả trên, UBND tỉnh An Giang tặng thưởng công trình 1 tỷ đồng và UBND huyện Châu Thành tặng thưởng công trình 500 triệu đồng vì đã hoàn thành đúng lộ trình chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Cần Đăng. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh An Giang, giấy khen UBND huyện Châu Thành và xã Cần Đăng vì có thành tích trong tham gia xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

Phước Thành