Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Sinh hoạt câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình ấp Đông Phú I, xã Vĩnh Thành
Ngày 19/5/2020, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình ấp Đông Phú I tổ chức sinh hoạt. Ông Nguyễn Văn Kiếm, phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã đến tham dự.

Responsive image
 

Tại buổi sinh hoạt, 20 thành viên đã nghe sinh hoạt về tình hình hoạt động của câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình; thông tin về tình hình dịch bệnh COVID- 19; một số biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID 19, đặc biệt là việc chấp hành cách ly y tế nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng… Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình ấp Đông phú 1 được thành lập từ năm 2018, với 32 thành viên, mỗi tháng Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình sinh hoạt mỗi tháng 1 lần để chủ nhiệm câu lạc bộ và trưởng nhóm thông tin về tình hình hoạt động của nhóm, câu lạc bộ, tình hình bạo lực gia đình trên địa bàn ấp; tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh, tình hình kinh tế- xã hội địa phương…, và lắng nghe tâm tư, những khó khăn, vướng mắc của các thành viên câu lạc bộ để kịp thời tháo gỡ.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên từ khi Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình được thành lập đến nay, trên địa bàn ấp không xảy ra trường hợp bạo lực gia đình.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, ông Nguyễn Văn Kiếm cũng nhắn nhủ thành viên câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình cần chung tay phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc..

Bích Thủy