Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐVH” xã Bình Hòa kiểm tra công tác thực hiện, xây dựng, củng cố, nâng chất ấp văn hóa tại Ấp Bình Phú II, xã Bình Hòa
Chiều ngày 5 – 8, Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐVH” xã Bình Hòa đã có buổi kiểm tra việc thực hiện, xây dựng, củng cố, nâng chất Ấp văn hóa năm 2020 tại ấp Bình Phú II, xã Bình Hòa.

Responsive image
 

        Tại đây, Đoàn kiểm tra được nghe Ban vận động ấp báo cáo kết quả thực hiện, xây dựng, củng cố, nâng chất ấp văn hóa 6 tháng đầu năm 2020; kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ, sổ sách liên quan đến phong trào; kiểm tra việc thực hiện quy trình đăng ký, bình xét danh hiệu gia đình văn hóa; các văn bản khác có liên quan đến thực hiện phong trào tại ấp…

        Theo báo cáo của Ban vận động ấp Bình Phú II, thực hiện 5 tiêu chuẩn và 27 tiêu chí của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến nay, đời sống kinh tế, văn hóa của người dân trong ấp nói riêng đã từng bước phát triển, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, số lao động có việc làm chiếm 90,29%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 25 hộ, chiếm 2,9%; hộ cận nghèo là 23 hộ, chiếm 2,27%. Hiện tại, toàn ấp có 848 hộ, trong đó hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt 91,11%, số hộ sử dụng điện đạt 99,5%, số hộ sử dụng nước sạch đạt  97,9%, hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 98,14%, tỷ lệ thu gom rác thải đạt 81%, số hộ có hàng rào kiên cố đạt 81,6%, có cột cờ theo tiêu chuẩn đạt 73,18%, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được đến trường đạt 100%. Toàn ấp có trên 50% số người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ấp được đảm bảo....

          Qua đánh giá, khảo sát Đoàn đánh giá cao công tác thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa bàn ấp, ấp đã được công nhận danh hiệu Ấp văn hóa nhiều năm liền, tuy nhiên để tiếp tục giữ vững danh hiệu trong những năm tiếp theo, Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban vận động ấp cần tập trung một số vấn để trọng tâm như: cần thường xuyên kiện toàn, củng cố Ban vận động phong trào của ấp, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể hàng năm, cần thực hiện tốt công tác lưu trữ văn bản, hồ sơ, sổ sách, các Quyết định thành lập các Câu lạc bộ văn hóa, TDTT…thường xuyên vận động nhân dân xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, bên cạnh đó cần tăng cường vận động các hộ dân làm hàng tào, cột cờ theo tiêu chuẩn…Qua đánh giá theo thang điểm của 5 tiêu chuẩn và 27 tiêu chí của phong trào, ấp đạt 100/100 điểm, từ kết quả đó Ấp Bính Phú II tiếp tục giữ vững danh hiệu ấp văn hóa năm 2020.

          Theo kế hoạch, Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐVH” xã Bình Hòa sẽ thực hiện kiểm tra 15 đơn vị trên địa bàn xã gồm có 6 ấp văn hóa, 5 Trường đạt chuẩn văn hóa, 4 cơ quan văn hóa.

Trúc Phương