Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Hội Cựu giáo chức xã Bình Hòa phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tham gia xây dựng xã hội học tập
Hội Cựu giáo chức là một tổ chức xã hội gồm những người có quyết tâm với công tác khuyến học, khuyến tài, là tổ chức sinh hoạt của những người giáo viên một thời “chèo lái con thuyền học vấn” nay đã về hưu.

Phát huy truyền thống của ngành giáo dục, thời gian qua, Hội Cựu giáo chức xã Bình Hòa luôn thể hiện tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, tình thương, trách nhiệm” tích cực tham gia cùng địa phương đẩy mạnh các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tổ chức triển khai thành công nhiều hoạt động góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo tại địa phương.

Responsive image
 

Hiện tại, Hội Cựu giáo chức xã có 50 hội viên, là những giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành giáo dục đã nghỉ hưu. Trong 5 năm qua (2015 – 2020), Hội đã quan tâm xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh; chăm lo tốt đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên; thực hiện tốt “4 cùng” giữa Hội Cựu giáo chức và ngành giáo dục và đào tạo, đó là: Cùng đánh giá thực tiễn và chất lượng giáo dục; cùng bàn giải pháp đổi mới; cùng tổ chức một số hoạt động; cùng chăm lo đời sống đội ngũ nhà giáo đương chức và nghỉ hưu. Ban Chấp hành hội và hội viên đã đẩy mạnh tuyên truyền và tích cực thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chương trình kế hoạch năm học của ngành giáo dục. Đã triển khai lấy ý kiến đóng góp của hội viên trong việc xây dựng luật Giáo dục năm 2019; xây dựng chương trình hành động và thực hiện Nghị quyết 29, hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo”. Hội Cựu giáo chức xã đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Cựu giáo chức và Hội Khuyến học thực hiện các chương trình khuyến học, khuyến tài, tích cực tuyên truyền trong nhân dân xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, tiến tới xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh đó, còn phối hợp với các trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhà trường, học sinh và gia đình ngăn chặn bạo lực và các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường; trợ cấp học bổng và tặng quà cho học sinh nghèo. Cụ thể, Ban chấp hành Hội cùng với hội viên tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể, Hội Khuyến học xã vận động quỹ khuyến học - khuyến tài được trên 420 triệu đồng để chăm lo vật chất cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tích cực đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong nhân dân và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã, đến nay, toàn xã có 1.024 gia đình hiếu học, đạt 19,6% số hộ dân toàn xã.

Responsive image
 

Bên cạnh đó, Ban chấp hành hội cùng với hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội ở địa phương, đẩy mạnh tư tưởng Hồ Chí Minh về “Người người học tập, nhà nhà học tập, ngày ngày học tập” trong toàn xã hội, phát động phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, xã hội học, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là công tác vận động học sinh đến trường. Hiện tại, xã Bình Hòa có 5 điểm trường, số học sinh dao động khoảng 3.800 em. Hàng năm, tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi, khá trên 60%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt trên 98%; tỷ lệ bỏ học bậc tiểu học giảm dưới 1%; công tác phổ cập giáo dục THCS đạt trên 98%; phổ cập tiểu học đúng độ tuổi đạt 100%.

Responsive image
 

Nhận thức được vai trò quan trọng, từng gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, tuy tuổi cao, đã rời bục giảng, nhưng những năm qua, Hội Cựu giáo chức xã thường xuyên phát động nhiều phong trào thi đua nhằm phát huy hơn nữa vai trò của người thầy giáo với tinh thần “Tôn sư trọng đạo”, phát động thi đua: “Nêu gương sáng xây dựng con người mới, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học”. Hưởng ứng các phong trào này, Hội Cựu giáo chức xã đã vận động 100% con cháu trong độ tuổi đến trường học tập, không bỏ học, giáo dục con cháu chăm ngoan, học giỏi, không mắc các tệ nạn xã hội. Ngoài ra, Hội Cựu giáo chức xã đã vận động hội viên tham gia hoạt động khuyến học đạt tỷ lệ gần 100%. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương gia đình hiếu học, học tập xuất sắc, tiêu biểu như: Gia đình ông Phạm Ngọc Thạch ở ấp Phú An II, gia đình vượt qua khó khăn nuôi 4 người con ăn, học thành đạt, trong đó có người đã tham gia ngành Công an Nhân dân; Gia đình ông Lê Hữu Tài ở ấp Bình Phú II, mặc dù thuộc diện hộ nghèo, nhưng gia đình luôn cố gắng cho con ăn học thành tài, hiện tại cả ba người con đều đang học đại học và cao đẳng…

Nhằm tạo nguồn lực khuyến khích con cháu học tập, các Cựu giáo chức chẳng những tích cực tham gia đóng góp xây dựng quỹ khuyến học mà còn gương mẫu, vận động các con tiết kiệm xây dựng Quỹ Khuyến học gia đình, góp phần để quỹ khuyến học địa phương mỗi năm tích lũy hàng chục triệu đồng, đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Không chỉ thế, mặc dù tuổi cao nhưng các Cựu giáo chức đều gương mẫu tham gia sinh hoạt, học tập tại Trung tâm học tập cộng đồng của xã, đây được xem là động lực để động viên tinh thần học tập của con, em và các em học sinh.

Bên cạnh thực hiện tốt các phong trào khuyến học, khuyến tài, hội còn quan tâm công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tập hợp, đoàn kết hội viên, đồng thời thực hiện tốt việc chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Cụ thể, trong 5 năm qua (2015 – 2020), Ban chấp hành hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết; động viên hội viên ốm đau trên 70 lượt, số tiền trên 14 triệu đồng. Bên cạnh đó, hội còn duy trì sinh hoạt định kỳ theo quý, để tạo điều kiện cho hội viên gặp gỡ, phát huy trí tuệ, chia sẽ kinh nghiệm để phát triển ngành giáo dục…       

Có thể nói, sự hoạt động tích cực, hiệu quả của các Cựu giáo chức xã Bình Hòa đã góp phần quan trọng cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của xã Bình Hòa nói riêng, huyện Châu Thành nói chung mỗi ngày thêm phát triển bền vững. Phát huy những kết quả đó, thời gian tới, Hội Cựu giáo chức xã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục xây dựng tổ chức hội ngày càng rộng lớn, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đã nghỉ hưu tham gia vào hội; vận động hội viên, nhân dân tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, xã hội hóa giáo dục; phát huy vai trò gương mẫu của cựu nhà giáo tham gia xây dựng xã hội học tập; quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên, nhà giáo đã nghỉ hưu; vận động hội viên, cựu nhà giáo phát huy trí tuệ, kinh nghiệm để phát triển ngành giáo dục…

Trúc Phương