Khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho hộ nghèo ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu
Thực hiện chính sách an sinh xã hội về nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo của thị trấn An Châu năm 2019. Ngày 08-06-2019, UBMTTQVN thị trấn An Châu tổ chức khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1946, ngụ ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu, là gia đình thuộc diện hộ nghèo của thị trấn, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Responsive image
 

Theo đó, từ nguồn vận động mạnh thường quân, UBMTTQVN thị trấn phối hợp cùng tổ cất nhà thị trấn tiến hành khởi công xây dựng căn nhà đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Tuyết có tổng diện tích 32m2 với tổng kinh phí xây dựng ước tính là 25 triệu đồng. Trong đó UBMTTQVN thị trấn vận động hỗ trợ 15 triệu đồng, còn lại do gia đình đối ứng.

Hàng năm, hoạt động xây dựng nhà “ Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị trấn đã góp phần giúp họ giảm bớt gánh nặng về nhà ở, vượt qua khó khăn, có điều kiện an cư vươn lên thoát nghèo bền vững, sớm ổn định cuộc sống. Qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, thể hiện tinh thần  “lá lành đùm lá rách” của cả cộng đồng cùng chung tay với chính quyền địa phương chăm lo kịp thời cho những hoàn cảnh còn khó khăn./.

Minh Thiện