Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Bình Hòa nỗ lực đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ
Bình Hòa hiện có 5 điểm trường: Trường THCS Quản Cơ Thành, 03 điểm Trường tiểu học và 01 Trường mẫu giáo. Trong đó có 4/5 điểm trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Sau khi xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018, các điểm trường đã được quan quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất nên điều kiện sinh hoạt của giáo viên và học sinh, chất lượng dạy và học được nâng lên, từ đó công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở các cấp học đã đạt theo kế hoạch đề ra.

Phát thanh viên: Hồ Phát

         Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục – Chống mù chữ xã Tạ Thị Ngọc Vân, cho biết: “Năm 2020 vừa qua, cấp ủy đảng và chính quyền địa phương luôn quan tâm và đầu tư tốt cho sự nghiệp phát triển giáo dục, nhất là công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Ban Chỉ đạo xã thường xuyên được kiện toàn, củng cố, chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn từng năm, tham mưu đưa chỉ tiêu phấn đấu vào Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Đặc biệt là công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học và THCS. Từ đó, công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ của xã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và tổ chức thực hiện của cán bộ và các nhà trường. Từng bước giúp cho công tác này được tiến hành thuận lợi và đạt nhiều kết quả tích cực với cả 3 cấp học”.

Responsive image
 

           Để hoàn thành công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ đạt kết quả đề ra, ngay từ đầu năm học, Ban chỉ đạo xã chỉ đạo các trường khảo sát, điều tra số lượng trẻ trong độ tuổi và nhu cầu giáo viên, cơ sở vật chất; xây dựng kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Trong đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên là lực lượng nòng cốt tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và xã hội về mục đích, ý nghĩa công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Các trường xây dựng kế hoạch bổ sung đội ngũ, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sư phạm cho giáo viên để thực hiện có chất lượng chương trình giáo dục.

          Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể và hội khuyến học xã có sự phối hợp tích cực cùng các nhà trường trong việc huy động học sinh đến trường, vận động học sinh bỏ học trở lại trường, ra lớp phổ cập ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả. Các nhà trường đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về kế hoạch, đầu tư điều kiện cơ sở vật chất trường lớp để có phương án phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài ra, còn có sự phối hợp của các mạnh thường quân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.

          Với nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, việc thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở các cấp học trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả tích cực. Đối với chuẩn xóa mù chữ, xã đạt mức độ 2, toàn xã có 91,59% số người từ 15 đến 60 tuổi biết chữ; Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi, có 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình học; Chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, xã đạt mức độ 3, trong đó số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, trẻ từ 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 97,96%, trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 94,24%; Chuẩn phổ cập giáo dục THCS, xã đạt mức độ 2, trong đó số học sinh từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt 91,84%. Toàn xã có 4/5 điểm trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, các trường đã triển khai quy hoạch mở rộng khuôn viên, xây mới phòng học, phòng chức năng, xây dựng khuôn viên trường xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Responsive image
 

           Bên cạnh đó, các trường thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, đổi mới phương pháp giáo dục, áp dụng khoa học, công nghệ vào dạy học, nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác hệ thống cơ sở vật chất đã đầu tư để nâng cao chất lượng giáo dục, kết hợp giữa giáo dục với công tác tuyên truyền, vận động để người người, nhà nhà cho con em tới trường học tập, góp phần thực hiện tiêu chí số 14 về kết quả giáo dục trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên để triển khai các hoạt động phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ cho các thành viên trong Ban chỉ đạo xã.

          Nhìn chung, thời gian qua cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong xã đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn và đã đạt được những chuyển biến tích cực. Hiện tại, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục của xã cơ bản đủ về số lượng, chuẩn về trình độ đào tạo; tỷ lệ giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn cao; hầu hết đội ngũ nhà giáo tận tụy với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học từng bước được đầu tư xây dựng đồng bộ đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học.

Responsive image
 

          Để giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ban Chỉ đạo xã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí của công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Từ đó góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực của địa phương; tiếp tục hoàn chỉnh mạng lưới trường lớp, đáp ứng yêu cầu phân luồng và nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh trên địa bàn; tranh thủ các nguồn lực tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn về trình độ đào tạo và hợp lý về cơ cấu. Song song với đó, địa phương cũng sẽ xây dựng kế hoạch với những chỉ tiêu cụ thể từng năm, triển khai thực hiện, thường xuyên theo dõi chỉ đạo, kiểm tra và tổng kết để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những vướng mắc, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện; có sự phối hợp chặt chẽ trách nhiệm giữa các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và nhà trường đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn; đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ... Góp phần xây dựng và phát triển toàn diện ngành giáo dục của xã nói riêng và của huyện nói chung.

Trúc Phương