Sức lan tỏa của Chỉ thị 05 ở huyện Châu Thành
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sau khi được Tỉnh ủy triển khai và các văn bản của Ban tuyên giáo tỉnh hướng dẫn thực hiện, Đảng bộ huyện Châu Thành đã chỉ đạo vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị... từ đó đã xuất hiện nhiều nhân tố tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Năm 2016, Huyện ủy Châu Thành ban hành Kế hoạch số 27 ngày 7/11/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đến hết năm 2021. Theo đó, đã chỉ đạo các Chi - Đảng bộ trực thuộc phải cụ thể hóa bằng hành động toàn khóa và Kế hoạch hàng năm trên tinh thần chủ động, sáng tạo, lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức thực hiện phù hợp thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền luôn được Ban thường vụ Huyện ủy quan tâm, chỉ đạo tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú như: xây dựng chuyên trang Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tập thông tin tư tưởng dùng trong sinh hoạt Chi bộ, do Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên tập; chỉ đạo Đài truyền thanh huyện xây dựng chuyên mục “Học tập và làm theo Bác” phát sóng định kỳ hàng tuần; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Các chi, đảng bộ, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, các trường học trong huyện thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những nội dung chủ yếu trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm và đưa vào sinh hoạt Đảng định kỳ hàng tháng phù hợp với cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, thực hiện nêu gương theo phương châm: “Trên trước, dưới sau”, “Cấp trên nêu gương đối với cấp dưới”. Bên cạnh đó, mỗi đảng viên phải đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu theo chủ đề của từng năm và theo nguyên tắc “Đảng viên nêu gương đối với quẩn chúng”; “Cán bộ, công chức nêu gương đối với Nhân dân”. Đồng thời phải thực hiện nghiêm quan điểm “Nói đi đôi với làm”.

Năm 2019, đánh dấu móc son Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tròn nữa thế kỷ. Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chi Minh, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành đã kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo những lời huấn thị, chỉ dẫn quý báu của Người xây dựng tinh thần đoàn kết, giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đồng thời, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức “Nêu gương, nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân”; xây dựng bộ máy chính quyền “Liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Từ đó, thúc đẩy sự chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, của tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết quả, hơn 03 năm qua, toàn đảng bộ đã thực hiện đạt và vượt 05 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, và 09 chỉ tiêu đang tiếp tục thực hiện và đều có thể hoàn thành vượt kế hoạch. Bện cạnh đó, huyện đã có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng, Bình Hòa và xã An Hòa đạt đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu sẽ được tỉnh công bố quyết định công nhận xã An Hòa đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 10.

Responsive image
Khánh thành cầu nông thôn từ nguồn vận động xã hội hóa

Ngoài ra, các phong trào của các tổ chức chính trị - xã hội đều gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều những cách làm hay, mô hình tiêu biểu trong học tập Bác như: Hội phụ nữ có phong trào “Phụ nữ nuôi heo đất tiết kiệm”, “Góp vốn xoay vòng làm kinh tế”; Đoàn viên, thanh niên với các phong trào xung kích, tình nguyện, học tập làm theo lời Bác cụ thể bằng các công trình, phần việc như: công trình đèn đường “3 trong 1”, “4 trong 1”, với chiều dài hơn 59km rộng khắp các xã, thị trấn, gắn với xây dựng nông thôn mới; Nông dân với phong trào thi đua “Nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi”, đẩy mạnh chuyển giao khoa học – kỹ thuật cho nông dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; Hội cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”… Nổi bậc là các mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, toàn huyện đã có trên 1.000 mô hình tiêu biểu.

Cụ thể, Huyện ủy với mô hình Diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, đây là cầu nối trực tiếp giữa lãnh đạo huyện với nhân dân, nhằm trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng và ý kiến đóng góp của nhân dân, để có chủ trương, biện pháp xử lý kịp thời những khó khăn, góp phần tạo sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ và nhân dân, tạo lòng tin của nhân dân đối với đảng. Chỉ riêng năm 2019, Thường trực huyện ủy đã chủ trì cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức Diễn đàn mỗi tháng một xã. Kết quả, đã có hơn 850 lượt nhân dân tham dự, ghi nhận được 79 lượt ý kiến đóng góp của nhân dân. Qua đó, chính quyền địa phương, các ngành có liên quan đã giải quyết thỏa đáng được 22 ý kiến, kiến nghị của người dân trên các lĩnh vực đời sống, xã hội.

Đối với Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai và thực hiện tốt mô hình “Một cửa trách nhiệm, thân thiện” gắn với thực hiện phương châm “6 biết”  là: Biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết trả đúng kết quả và biết xin lỗi. Từ mô hình này, đã từng bước xây dựng tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là thái độ phục vụ trong giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Hệ thống mặt trận từ huyện đến xã đặc biệt quan tâm đến công tác vận động các nguồn “An sinh xã hội” và Quỹ “Vì người nghèo”, những năm qua, toàn huyện đã tiếp nhận tiền và hiện vật tương đương trên 146,3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, đã thực hiện cất mới 1.541 căn, sửa chữa 228 căn nhà Đại đoàn kết, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn, khám chữa bệnh, trao thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ sản xuất, cứu trợ đồng bào bị thiên tai và hỗ trợ phương tiện học tập cho trên 159.771 lượt hộ nghèo trong huyện.

Riêng ở các xã, thị trấn đã vận động cất mới 69 cây cầu nông thôn, nâng cấp trên 1.076 km đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí trên 61,4 tỷ đồng, đặc biệt là việc vận động người dân hiến trên 3.000m2 đất để làm nghĩa trang nhân dân hay mô hình vận động mua xe chuyển bệnh từ thiện, toàn huyện đã vận động được tổng số được 18 chiếc, trị giá trên 14 tỷ đồng…

Responsive image
Trao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo trong huyện

Nổi bật trong công tác xã hội từ thiện của huyện trong những năm qua có thể kể đến Hội “Mái ấm tình thương” huyện Châu Thành, hình thành và hoạt động từ năm 2014. Sau 4 năm thành lập, Hội đã hỗ trợ 1.000 bộ khung nhà cho các địa phương cất nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà do Hội Mái ấm tình thương huyện hỗ trợ có diện tích tối thiểu 32m2, được xây dựng theo tiêu chí “3 cứng”, có giá trị bình quân từ 40 – 50 triệu đồng/căn, bằng nguồn vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện.

Responsive image
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Có thể nói, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một “Kho tàng vô giá” của Việt Nam. Trong Di chúc Bác viết: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng, một dạ, phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Những lời di huấn của Bác cùng với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua sẽ là tiền đề vững chắc để Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Châu Thành sẽ tập trung đầu tư tạo bước đột phá về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế tập thể; phát huy thế mạnh của từng địa phương; Thực hiện các mô hình liên kết sản xuất gắn với thị trường; Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện; Đẩy mạnh cải cách hành chính, Tăng cường lãnh đạo công tác Dân vận gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các chuyên đề hàng năm nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020, đưa huyện Châu Thành phát triển toàn diện và bền vững.

Trúc Phương