Toàn huyện Châu Thành huy động được trên 28.000 học sinh đến trường trong năm học 2019 – 2020
Tính đến ngày 6-9-2019, toàn huyện Châu Thành đã huy động 77/100 cháu vào nhà trẻ, đạt 77% kế hoạch đề ra. Bậc Mẫu giáo, huy động được 3.859/4.054 cháu, đạt tỷ lệ trên 95,19% kế hoạch đề ra, trong đó, trẻ Mẫu giáo 5 tuổi huy động được 2.379/2.611, đạt tỷ lệ 91,73%.

Riêng đối với bậc Tiểu học, toàn huyện đã quy động được 14.895/14.715 học sinh, đạt tỷ lệ 101,2%, trong đó, đối với trẻ 6 tuổi vào lớp 1, các trường huy động được 2.958/2.759 học sinh, đạt tỷ lệ 107% kế hoạch đề ra. Trong khi đó bậc học Trung học cơ sở toàn huyện Châu Thành đã huy động được 9.589/9.986 học sinh, đạt tỷ lệ 96,78% kế hoạch đề ra, trong đó, số học sinh vào lớp 6 đã huy động được 2.629/2.684 học sinh, đạt tỷ lệ 97,95% kế hoạch đề ra.

Responsive image
 

Ngày 5-9-2019, 61 điểm trường từ Mẫu giáo đến THPT trên địa bàn huyện Châu Thành đồng loạt tổ chức trọng thể ngày khai giảng năm học mới, năm học 2019 – 2020. Dịp này, hàng ngàn phần quà tiếp bước đến trường cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đối với số lượng học sinh chưa huy động được, nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương thành lập nhiều đoàn vận động, đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đồng thời có những giải pháp hỗ trợ kịp thời đối với những em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần để động viên các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để đến trường, không để xảy ra nguyên nhân vì nghèo, vì khó khăn mà các em nghỉ học. Vì tương lai con em, gia đình, nhà trường và toàn xã hội hãy cùng chung tay tiếp bước đến trường cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường trong năm học mới, năm học 2019 – 2020.

Lê Hậu