Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Vĩnh Bình đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Vĩnh Bình đã trở thành nhiệm vụ xuyên suốt của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và của toàn Đảng bộ

Responsive image
 

Tiếp nối thành công trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, hơn một năm qua, các cấp ủy, chính quyền từ xã đến ấp trên địa bàn Vĩnh Bình nhận thức sâu sắc, kiên trì, quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, bước đầu đem lại kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng bộ xã Vĩnh Bình có 13 chi bộ trực thuộc, trong đó có 4 chi bộ ấp, 5 chi bộ ngành và 4 chi bộ trường học, với 198 đảng viên. Trong những năm qua, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng Kế hoạch toàn khóa về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm và Kế hoạch năm hàng năm; Chuẩn mực đạo đức theo chuyên đề; Kế hoạch về thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; Đăng ký công trình phần việc; xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa chuẩn mực “5 xây, 5 chống”; ký kết giao ước thi đua và hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch rèn luyện cá nhân cho từng cán bộ đảng viên, quần chúng.

Tổ chức các lớp học tập chuyên đề, qua đó có 13/13 chi bộ trực thuộc đã xây dựng Kế hoạch học tập, đăng ký công trình phần việc và ký kết giao ước thi đua về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân.

Trên cơ sở đó Đảng ủy tập trung tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ và Nhân dân; Tổ chức thành công các hội thi như: Thi diễn tiểu phẩm, Viết và Thuyết trình báo tường, Kể chuyện về Bác, Hái hoa dâng chủ, thi viết sáng tác về Học tập và làm theo Bác... Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các chi bộ quan tâm theo dõi thực hiện những công trình phần việc đăng ký làm theo tấm gương của Bác, cụ thể trong năm 2017 qua  kiểm tra các chi bộ đã thực hiện 22/22 công trình phần việc đã đăng ký với Đảng ủy, đã vận động được khoảng 1tỷ600trđ gồm tiền và hiện vật đã góp phần chăm lo lợi ích cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: cất và sửa chữa 15 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn; chăm lo cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi; sửa chữa và rãi cát đá các tuyến kênh, các tuyến đường; xây dựng chỉnh trang đô thị, cảnh quang sư phạm, khu vui chơi; xây dựng hàng rào, cột cờ, đèn đường thắp sáng các tuyến lộ giao thông, khu vực trung tâm chợ và khu dân cư...  

Trong năm qua, Đảng bộ xã Vĩnh Bình cũng rất vui mừng khi được Đài Truyền hình An Giang nhiều lần ghi hình và đưa tin trong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giới thiệu những tập thể, cá nhân, những gương sáng, những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Qua đó nhân rộng, biểu dương các gương điển hình, những kết quả nổi bậc để toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân học hỏi và thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng kết năm 2017, Đảng bộ xã Vĩnh Bình rất vinh dự khi nhận được giấy khen Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đó vừa là niềm phấn khởi, là động lực cũng là thách thức để Đảng bộ xã quyết tâm phấn đấu trong thời gian tới.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, thời gian tới Đảng bộ xã quyết tâm  phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết đảng bộ xã năm 2018 đã đề ra, quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và của quần chúng nhân dân trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội; bên cạnh đó tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra./.

Trần Thị Mỹ Linh – Tuyên giáo Vĩnh Bình