Châu Thành xây dựng video clip hướng dẫn thủ tục hành chính
Ngày 10-6-2019, đồng chí Hồ Trường Huấn – Huyện ủy viên, phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã có cuộc họp với các ngành liên quan về việc xây dựng các video clip hướng dẫn quy trình và thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

Responsive image
 

Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát các thủ tục hành chính. Cập nhật, áp dụng kịp thời đối với các thủ tục hành chính có văn bản điều chỉnh mới của Trung ương, Tỉnh và niêm yết công khai cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp được biết. Đồng thời thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hằng năm nhằm đảm bảo công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định. Năm 2018, tính đến ngày 15/12 huyện Châu Thành đã tiếp nhận tổng số 23.922 hồ sơ, giải quyết trả đúng hạn được 23.617 hồ sơ, đang giải quyết 305 hồ sơ. Trong đó số lượng hồ sơ cao tập trung tại các lĩnh vực: đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (trên 10 nghìn hồ sơ); Lĩnh vực đất đai (trên 5.700 hồ sơ); Lĩnh vực cấp, quản lý chứng minh nhân dân (trên 3.100 hồ sơ). Thủ tục hành chính phạm vi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, các xã, thị trấn của huyện đã tiếp nhận và giải quyết được tổng số 28.334 hồ sơ, không có trường hợp trả hồ sơ quá hạn.

Tuy nhiên cùng với những thuận lợi và kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện còn vướng phải một số tồn tại, hạn chế: Thủ tục hành chính được chỉ đạo rà soát, cắt giảm nhưng vẫn còn rườm rà. Việc triển khai sử dụng trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đã được tuyên truyền, vận động tất cả cán bộ, công chức và nhân dân nhưng đến nay vẫn chưa đạt yêu cầu…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hồ Trường Huấn, đề nghị các lĩnh vực quản lý thủ tục hành chính của huyện cần lựa chọn các quy trình và thủ tục hành chính có nhiều giao dịch với tổ chức, công dân triển khai thực hiện trước; Các video clip hướng dẫn thủ tục hành chính có hình ảnh, đồ hoạ trực quan, sinh động, đảm bảo tính thẩm mỹ, thân thiện, dễ hiểu để bà con nhân dân đến liên hệ dễ dàng thực hiện, qua đó tạo sự hài lòng của nhân dân và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Theo kế hoạch huyện sẽ xây dựng khoảng 10 video clip đối với các thủ tục thuộc các lĩnh vực có số lượng hồ sơ cao và từng bước thực hiện các clip đối với các lĩnh vực còn lại trong thời gian tới.

Thanh Bạch

Tin liên quan