Chúc mừng năm mới Mậu Tuất 2018 !! Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân thắng lợi !!
Kỷ niệm 69 năm Ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2017)
Ngày 11/6/1948, tại bản Là Nọn, xã Phú Bình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Ngày 4/3/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11/6 hàng năm là “Ngày Truyền thống thi đua yêu nước”.

Responsive image
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”. Người  căn dặn: “Thi đua ái quốc phải có phương hướng đúng và vững… Phải có kế hoạch tỉ mỉ. Kế hoạch ấy phải do từng đơn vị nhỏ, từng gia đình, từng cá nhân bàn bạc kỹ, hiểu biết thấu, vui vẻ làm… Nội dung của kế hoạch phải thiết thực, rõ ràng, đúng mực”. Từng câu, từng chữ trong “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Bác đã mở đầu cho các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, lan rộng khắp cả nước, góp phần đắc lực vào thắng lợi của cách mạng nước ta.

Chủ nghĩa yêu nước là nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là hành trang của Người khi đi tìm đường cứu nước. “Hồ Chí Minh là nhà yêu nước vĩ đại”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói về tình yêu nước của Bác: “Tình yêu nước thương nòi của Người sâu sắc bao la, không lấy gì so sánh được. Bác Hồ đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cứu nước của dân”. Cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong việc sáng lập và rèn luyện Đảng ta, trong công cuộc lãnh đạo Cách mạng tháng Tám và hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ Hồ Chí Minh đã phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, tập hợp lực lượng đoàn kết toàn dân tộc, với quyết tâm sắt đá “hà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, “không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Kể từ lúc còn là người dân xứ thuộc địa ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi đã trở thành vị Chủ tịch đầu tiên của Nhà nước Việt Nam độc lập, trong tư tưởng và suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người là “yêu nước, thương dân”. Nói yêu nước là phải nói tới yêu dân, lo cho dân, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tin tưởng ở sức mạnh của Nhân dân. Nhân dân vừa là động lực của cách mạng, là nguồn sức mạnh quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, vừa là đối tượng phục vụ của cách mạng, cách mạng phải mang lại quyền lợi cho Nhân dân, quyền con người và quyền công dân, quyền được ăn no mặc ấm, được học hành, quyền hưởng hạnh phúc.

Qua 30 năm thực hiện đường đổi mới, đất nước ta đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng trong thời kỳ hội nhập quốc tế đất nước ta đã và đang đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn, đòi hỏi phải phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc trong mỗi con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Bác ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, thực hiện Chỉ thị số 34 ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, yêu cầu toàn hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Đồng thời, thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 45, ngày 20-02-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, mỗi cấp, mỗi ngành cần quan tâm hơn, trách nhiệm hơn đối với công tác “thi đua, khen thưởng”, phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên, thi đua đột xuất, thi đua gắn với các phong trào, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, chào mừng Đại hội các ngành…nhằm tạo ra động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành. Đồng thời, quan tâm công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc để cỗ vũ các nhân tố khác, khơi dậy tính tích cực trong mỗi người, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của xã hội trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thì cần có sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các Công đoàn cơ sở. Hàng năm (cuối năm) Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tổ chức phát động thi đua một cách đồng bộ, từng cơ quan, đơn vị, cá nhân đăng ký thi đua đạt các tiêu chuẩn, danh hiệu trong Đảng, trong cơ quan (chính quyền), trong Công đoàn, chi Đoàn Thanh niên, đăng ký mô hình “Dân vận khéo”, đăng ký sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, đổi mới phương thức hoạt động…Vừa làm cơ sở đánh giá hoạt động thi đua, vừa là động lực để mỗi cấp, mỗi ngành và từng cá nhân phấn đấu, rèn luyện, đổi mới tư duy làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vì mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trần Thị Bé Năm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy