Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Hội Liên Hiệp Phụ nữ thị trấn với các mô hình tiết kiệm Học tập và làm theo gương Bác góp phần xây dựng hội vững mạnh
Trong những năm qua từ việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng, ý thức tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn, Hội đã đã duy trì và nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả thiết thực học tập và làm theo Bác trong hội viên và các tầng lớp phụ nữ của thị trấn.

Responsive image

Tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết tại ấp Hòa Phú 3

Qua đó, nâng cao nhận thức và khơi dậy tình đoàn kết trong phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANQP tại địa phương.

Theo đó, Hội đã và đang thể hiện vai trò nòng cốt trong tuyên truyền vận động phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức, ý chí nghị lực vượt  khó, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, biết tích lũy, thực hành tiết kiệm vươn lên làm giàu từ những mô hình thiết thực hiệu quả do Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn phát động. Từ việc xác định đúng đắn vai trò của mình, trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ thị trấn đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tập hợp Hội viên và xây dựng triển khai nhiều mô hình hoạt động thiết thực hiệu quả như: Tổ phụ nữ góp phế liệu giúp phụ nữ nghèo, tổ nắm gạo tình thương, tổ phụ nữ hùn vốn xoay vòng, tổ phụ nữ nuôi heo đất….chia sẻ về tổ phụ nữ hùn vốn và tổ góp phế liệu bà Lư Thị Lam Phương- Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thị trấn cho biết: “ Học tập theo gương Bác, thì Hội thành lập tổ hùn vốn xoay vòng tại ấp Hòa Phú 2, chị em tham gia hàng tháng sẽ đóng góp 100 ngàn đồng, từ nguồn vốn này các chị em giúp nhau giải quyết khó khăn mua bán nhỏ. Bên cạnh đó, Hội cũng thành lập Tổ phụ nữ góp phế liệu ở ấp Hòa Long 4, tham gia tổ này, mỗi chị em sẽ tận dụng những vật dụng vỏ chai mủ, vật dụng có thể tái chế để hàng tháng bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. Từ đó, tạo nguồn vốn nhỏ để giúp cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn”

Hiệu quả thiết thực mang lại của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh từ các mô hình phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau vượt khó, đã tạo được niềm tin, sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp hội viên phụ nữ trên địa bàn. Từ đó, các chị em luôn nêu cao ý thức tự giác xây dựng gia đình, nuôi dạy con tốt, tích cực tham gia các phong trào của địa phương do Hội phát động như: đóng góp công sức vào lĩnh vực ANQP, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, vận động con em tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; gương mẫu trrong xây dựng đời sống văn hóa góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Không dừng lại ở đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng, thấm sâu vào nhận thức và ý thức tự giác của mỗi chị em hội viên. Từ đó, đã góp phần cỗ vũ rộng rãi cho chị em phụ nữ và đã được đa số các chị em đồng tình hưởng ứng thể hiện bằng những việc làm, những mô hình thiết thực cụ thể như: mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm 5 ngàn đồng, tổ nắm gạo tình thương giúp nhau ngày càng được đông đảo chị em hưởng ứng tham gia. Tính thiết thực hữu ích từ các mô hình mang lại đã từng bước giúp cho chị em rèn luyện tính tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, qua đó đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa của mô hình đến với các chị em hội viên phụ nữ trong toàn thị trấn.

Responsive image

Tặng quà từ nguồn vốn Tổ phụ nữ góp phế liệu

Với những hiệu quả của các mô hình giúp nhau xây dựng đời sống phát triển kinh tế của hội viên hội phụ nữ thị trấn đã ngày càng khẳng định vai trò của Hội và tạo sự tin tưởng của các tầng lớp chị em phụ nữ trên địa bàn, từ đó thu hút, tập hợp được nhiều chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt với Hội. Hiện nay số hội viên Hội LHPN thị trấn là 2.264 hội viên. Song hành, với việc đẩy mạnh học tập và làm theo  tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì công tác Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Do đó, hội thường xuyên củng cố, rà soát nâng chất chi, tổ hội nhằm xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh. Kết quả hiện nay Ban chấp hành gồm 13 chị, Ban thường vụ là 2 chị, có 08 chi hội trực thuộc và thường xuyên củng cố và nâng chất 195 tổ hội.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng, ý thức tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn trong thời gian tới. Chị Lư Thị Lam Phương- Chủ tịch Hội LHPN thị trấn An Châu cho biết: “ Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thì trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền trong hội viên về thực hành tiết kiệm, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước và nhân rộng các mô hình có hiệu quả như: Mô hình hùn vốn xoay vòng, tổ phụ nữ góp phế liệu, tổ phụ nữ tiết kiệm 5 ngàn đồng, để tăng nguồn vốn giúp đỡ các chị em hội viên nghèo khó khăn”. Qua đó, sẽ góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong các tầng lớp hội viên phụ nữ trên địa bàn./.

Minh Thiện