Đào tạo nghề giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Châu Thành vượt kế hoạch đề ra
Năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị; sự cố gắng của các Ngành, các cấp và Nhân dân trên địa bàn huyện Châu Thành nên tình hình kinh tế – xã hội huyện tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Trong đó, vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động vượt kế hoạch đề ra.

Responsive image

Học sinh đặt câu hỏi trong một buổi tư vấn hướng nghiệp

Trong năm qua, UBND huyện Châu Thành cùng các Ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú về công tác lao động, việc làm được trên 10 cuộc, thu hút gần 400 lao động tham gia, qua đó, nhiều lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm, có thu nhập ổn định. Vấn đề mở các lớp dạy nghề được UBND huyện Châu Thành đặc biệt quan tâm, nhất là việc phối kết hợp nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề với các doanh nghiệp, công ty khá chặt chẽ, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường lao động vừa giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Năm 2018, toàn huyện đã mở được 55 lớp dạy nghề cho 1.876 lao động nông thôn với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng, đạt 117,28% so với Nghị quyết. Trong đó, 33 lớp nghề được ký kết với công ty TNHH may mặc Lu –An và công ty TNHH NV Apparel, từ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Chính từ công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn, đào tạo nghề có hiệu quả nên việc giải quyết việc làm trong năm qua có bước phát triển, toàn huyện có 8.084 lao động nông thôn được giải quyết việc làm, đạt 161,68% so với kế hoạch đề ra.

Nét nổi bật trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm đó chính là huyện quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người lao động đi xuất khẩu lao động. Hay nói cách khác, trong năm qua, huyện Châu Thành tích cực triển khai, thực hiện tốt đề án “Tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động giai đoạn 2016  - 2020”. Việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong những giải pháp quan trọng để giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật cho người lao động, giảm nghèo bền vững, giúp ổn định an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Từ mục đích, ý nghĩa trên, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các Ngành, Đoàn thể có liên quan phối hợp cùng các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục…tổ chức các cuộc tuyên truyền, tư vấn, trong đó điển hình là Huyện đoàn Châu Thành phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành tổ chức tư vấn, định hướng, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Châu Thành. Ở các điểm tư vấn, Công ty cổ phần đầu tư tài chính và Truyền thông Quốc tế (MIF) tập đoàn Sao Mai đã thông tin, định hướng, hướng nghiệp, khởi nghiệp đến các phụ huynh, học sinh và thanh niên về các yêu cầu, tiêu chuẩn, quyền lợi, thu nhập, chi phí và những chính sách dành cho người lao động có nhu cầu xuất khẩu lao động tại các nước Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản; Đồng thời hướng dẫn các bạn các quy trình, thủ tục cũng như chế độ khi đi xuất khẩu lao động. Theo Công ty Cổ phần đầu tư tài chính và Truyền thông Quốc tế (MIF) tập đoàn Sao Mai, hiện Công ty này tuyển tu nghiệp sinh làm việc tại Nhật Bản, thực hiện chương trình du học tại Nhật Bản, đồng thời tuyển lao động xuất khẩu lao động tại các nước Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Responsive image

 

Các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp có tính chuyên sâu cùng những chính sách có liên quan như hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn thủ tục….làm số lượng lao động xuất khẩu trong năm 2018 vượt kế hoạch đề ra, toàn huyện có tới 30 lao động đi xuất khẩu lao động nước ngoài, đạt 142,86% so với chỉ tiêu Tỉnh giao. Điều đáng chú ý hơn là công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ chỗ người lao động ít hiểu biết về vấn đề thị trường lao động ngoài nước, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách về đi làm việc ở nước ngoài đã giúp cho người dân từng bước có ý thức và hưởng ứng tự nguyện đăng ký tham gia đi làm việc ở nước ngoài. Chính quyền địa phương chủ động phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, tư vấn, làm cho việc thực hiện quy trình tuyển lao động tạo nguồn cung ứng lao động ngày càng chặt chẽ và có chất lượng hơn. Mở rộng quan hệ với nhiều doanh nghiệp có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, giúp cho các địa phương và người lao động tiếp cận với những thông tin, những địa chỉ đáng tin cậy để chọn lựa. Số lao động đi làm việc ở nước ngoài, đa số chịu khó lao động, tích góp gửi tiền về trả nợ vay và giúp gia đình cải thiện đời sống, từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững.

Năm 2019, là năm thứ 4 của kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 5 năm 2016 – 2020, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020. Để góp phần cho sự thành công chung của huyện, việc đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động luôn được chính quyền các cấp quan tâm đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, nhất là thực hiện tốt đề án “Tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động giai đoạn 2016  - 2020”.

Lê Hậu