Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Xã Hòa Bình Thạnh triển khai giải pháp xây dựng nông thôn mới năm 2020
Ngày 14 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình Thạnh tổ chức triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới năm 2020. Tham dự có ông Tô Văn Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; ông Nguyễn Hữu Phước, phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Bà Hồ Thị Mộng Thu, phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; cùng đại diện lãnh đạo các ngành đoàn thể xã, ấp tham dự.

Kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, hiện toàn xã đạt 16/19 tiêu chí, 46/49 chỉ tiêu. Còn 03/19 tiêu chí, 03/49 chỉ chưa đạt, trong đó gồm: tiêu chí 2, giao thông; tiêu chí 5, trường học; tiêu chí 06, cơ sở vật chất văn hóa. Để đảm bảo xây dựng xã nông thôn mới đạt hiệu quả cao, xã Hòa Bình Thạnh tăng cường các giải pháp chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện xây dựng nông thôn mới; phân công từng cán bộ, Đảng ủy viên phụ trách tiêu chí, báo cáo kết quả thực hiện; tiến hành kiểm tra, đánh giá xác định từng tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt, chưa đạt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân và tích cực vận động nhân dân tham gia cùng chính quyền địa phương thực hiện củng cố, giữ vững và nâng chất "xã nông thôn mới"; Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Responsive image
 

Phát biểu hội nghị, ông Tô Văn Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ngành tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cuối năm 2020 thực hiện đạt 100% các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt; đề nghị các ngành liên quan, đảng ủy viên được phân công phụ trách phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát và hướng dẫn các ấp trong việc thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt; Bên cạnh, công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới còn gắn với công tác phòng chống các loại dịch bệnh, đặc biệt là trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid -19, đảm bảo trang thiết bị vật tư y tế cần thiết trong việc phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng.

Ngọc Hân