Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Trường mẫu giáo Vĩnh Hanh thực hiện tốt việc kiểm định chất lượng giáo dục
Kiểm định chất lượng giáo dục - đào tạo là một hệ thống tổ chức và giải pháp để đánh giá chất lượng giáo dục - đào tạo, tức đầu ra và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục - đào tạo theo các chuẩn mực được quy định.

Responsive image
 

Kiểm định chất lượng không những mang lại cho cộng đồng bằng chứng về chất lượng đào tạo nhà trường mà còn mang lại cơ hội và động cơ để nâng cao chất lượng cho các trường đã qua kiểm định. Một trường học chỉ được công nhận về chất lượng khi đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chí của Hội đồng kiểm tra và chịu sự kiểm tra của cán bộ đánh giá giàu kinh nghiệm và thực hiện đúng quy định về yêu cầu kiểm định theo quy định của pháp luật về giáo dục. Những năm qua, trường Mẫu giáo Vĩnh Hanh đã thực hiện tốt việc kiểm định chất lượng giáo dục, từ đó chất lượng giáo dục của nhà trường luôn được nâng lên.

Trường Mẫu giáo Vĩnh Hanh được thành lập vào 2004. Năm 2012, trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Trong những năm qua, nhà trường có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục của địa phương. Nhiều năm liền, trường liên tục đạt danh hiệu tiên tiến, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng lên. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục cũng được nhà trường quan tâm thực hiện với sự chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành. Hệ thống văn bản quy phạm Pháp luật và văn bản hướng dẫn được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang ban hành đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai thực hiện. Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mẫu giáo Vĩnh Hanh cùng sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Nhiều cán bộ, giáo viên được tập huấn về công tác kiểm định chất lượng giáo dục cũng như tham gia đánh giá tại các trường bạn để học tập trao đổi kinh nghiệm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục, trường vẫn còn một số khó khăn nhất định. Đa số cán bộ cốt cán đã được tổ chức tập huấn nhưng vẫn còn hạn chế khi thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục do một vài nguyên nhân như, luân chuyển cán bộ, giáo viên, nên việc thu thập thông tin, minh chứng thường gặp khó khăn. Một số cán bộ cốt cán của trường, thành viên trong hội đồng tự đánh giá, vì phải thực hiện nhiều công việc trong cùng một thời gian nên ảnh hưởng việc tự đánh giá của đơn vị chưa đạt yêu cầu cao, phải làm lại nhiều lần.

Nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, nhà trường đề ra nhiều giải pháp thực hiện. Ban giám hiệu trường thường xuyên cập nhật thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng giáo dục; Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ làm công tác kiểm định chất lượng để đảm bảo đủ năng lực, tư vấn giúp đỡ cho nhà trường trong công tác tự đánh giá và tham gia đánh giá ngoài; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác kiểm định chất lượng giáo dục tới các cấp Ủy, chính quyền, các Ban, Ngành, Đoàn thể các cấp và toàn xã hội nhằm tạo sự đồng thuận, hỗ trợ trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả nhằm hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Trường Mẫu giáo Vĩnh Hanh là đơn vị đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Do đó, việc tiến hành kiểm định chất lượng giáo dục tại nhà trường trong giai đoạn hiện nay là vấn đề hết sức cần thiết. Cùng với việc giữ vững các tiêu chí trường Mẫu giáo đạt chuẩn Quốc gia, tập thể nhà trường tập trung ra sức thực hiện công tác tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Để triển khai và hoàn thành tốt công tác tự đánh giá, nhà trường đã huy động tất cả các nguồn lực, trong đó có nguồn nhân lực đã được tập huấn về công tác kiểm định chất lượng giáo dục mầm non. Trường thành lập hội đồng tự đánh giá gồm cán bộ chủ chốt của trường, trưởng các Đoàn thể, các bộ phận chức năng, đại diện đoàn thanh niên, công đoàn, thanh tra Nhân dân. Sau khi được thành lập, Hội đồng tự đánh giá đã tiến hành xây dựng kế hoạch tự đánh giá gồm các nội dung chủ yếu như mục đích và phạm vi đánh giá; Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Hội đồng tự đánh giá; Thành lập nhóm thư ký, nhóm công tác; Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá, dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động. Từ kế hoạch tổng thể, Hội đồng tự đánh giá của trường xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tổ chức tập huấn, hội thảo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng viết báo cáo cho từng nhóm chuyên trách. Trong quá trình tự đánh giá, các nhóm công tác và Ban thư ký đã tiến hành thu thập, xử lý, phân tích các thông tin, minh chứng, đối chiếu với các tiêu chuẩn của bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. Phân tích, đánh giá các điểm mạnh và các điểm yếu của từng tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn để tìm biện pháp khắc phục nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của trường. Ban thư ký tập hợp các phiếu tự đánh giá theo tiêu chuẩn và viết báo cáo tự đánh giá. Sau khi hoàn thành báo cáo, nhà trường công bố dự thảo báo cáo tự đánh giá để lấy ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá của trường.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác kiểm định chất lượng của trường đạt nhiều kết quả. Tiêu chuẩn 1 về tổ chức quản lý nhà trường đạt 7/8 tiêu chí; Tiêu chuẩn 2 về cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đạt 4/5 tiêu chí; Tiêu chuẩn 3 về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi đạt 3/6 tiêu chí; Tiêu chuẩn 4 về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội đạt ½ tiêu chí; Tiêu chuẩn 5 về kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ đạt 8/8 tiêu chí. Số lượng các chỉ số đạt 80/87, chiếm tỷ lệ 91,95%, số lượng các chỉ số không đạt 7/87, chiếm tỷ lệ 8,05%, số lượng các tiêu chí đạt là 23/29, chiếm tỷ lệ 79,3%, số lượng các tiêu chí không đạt là 6/29, chiếm tỷ lệ 20,7%. Căn cứ Thông tư 25 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, nhà trường tự đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2. Qua thời gian đánh giá ngoài tại đơn vị, đến tháng 9/2014, trường Mẫu giáo Vĩnh Hanh được UBND tỉnh An Giang cấp giấy chứng nhận trường mầm non đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 trong năm học 2014 – 2015. Hiện nay trường tiếp tục duy trì, giữ vững nâng chất trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I và chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Phấn đấu đến năm học 2019 -2020, trường thực hiện tái kiểm định chất lượng và đề nghị công nhận đạt chuẩn kiểm định cấp độ 3. Trường Mẫu giáo Vĩnh Hanh là đơn vị của huyện đã được Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang thành lập đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Để đạt được kết quả trên, tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên trường Mẫu giáo Vĩnh Hanh cần phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, đơn vị rất cần sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, Ngành Giáo dục và Đào tạo và các cấp quản lý. Từ đó, sẽ giúp trường thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục được tốt hơn, để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Lê Hậu