Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Nét nổi bậc của Hội nông dân huyện Châu Thành trong nhiệm kỳ (2013-2018)
5 năm qua (2013-2018), lĩnh vực nông nghiệp-nông dân-nông thôn trên địa bàn huyện Châu Thành phát triển khá toàn diện.

Responsive image

Mô hình nuôi ếch thương phẩm ở xã Vĩnh Nhuận

Chỉ tính riêng trong năm 2017, toàn huyện có hơn 20.200 hộ Nông nghiệp; Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,3 triệu đồng một năm, tăng 11,5 triệu đồng so với thời điểm năm 2013; giá trị sản xuất theo giá hiện hành khu vực nông -lâm -thủy sản đạt 6.100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công nghiệp chế biến, công nghệ sau thu hoạch phục vụ nông nghiệp và xuất khẩu phát triển khá, làm tăng giá trị sản phẩm.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Châu Thành phát triển mới được gần 7000 hội viên đạt 116% so với chỉ tiêu, bình quân mỗi năm phát triển mới gần 1.400 hội viên/năm, nâng tổng số hội viên hiện có trên toàn huyện là hơn 10.200 hội viên, chiếm 50% tổng số hộ làm nông nghiệp trên toàn huyện.  Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã có hơn 47.700 được hộ nông dân giỏi được công nhận 4 cấp và qua 3 lần Đại hội tuyên dương trong các năm 2012, 2014 và 2016 có 1.300 cá nhân và 30 tập thể nông dân được Ủy ban nhân dân các cấp tặng bằng khen và giấy khen, chất lượng và số lượng nông dân giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước. Qua đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn. Theo ghi nhận của Hội Nông dân huyện Châu Thành trong năm 2017, có 845 hecta đất trồng lúa kém hiệu quả đất vườn tạp chuyển sang trồng màu và cây ăn trái giảm dần việc sản xuất độc canh cây lúa đổi mới tư duy trong sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nông dân và đã thu hút hàng chục ngàn hộ nông dân đăng ký tham gia tạo sự chuyển biến tích cực phong trào nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tích cực, phù hợp điều kiện thực tế địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực như: chương trình 3 giảm 3 tăng, áp dụng công nghệ sinh thái, cơ giới hóa trong sản xuất lúa, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP… Được nông dân tiếp thu và ứng dụng vào sản xuất đạt hiệu quả cao.

Các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tích cực đóng góp tiền của và công sức vào xây dựng hạ tầng nông thôn, tham gia các hoạt động  góp phần ổn định an sinh xã hội trong địa phương như: đóng góp quỹ vì người nghèo quỹ an sinh xã hội với số tiền trên 60 tỷ đồng để cấp mới và sửa chữa trên 1.000 căn nhà đại đoàn kết, trên 147 cây cầu nông thôn; duy tu nâng cấp, rải đá-cát trên 300 km giao thông, nạo vét trên 220 km kênh mương nội đồng...

Responsive image

Mô hình trồng cam ở xã Vĩnh Thành

Quỹ hỗ trợ Nông dân đã được vận động tăng trưởng thêm gần 500 triệu đồng, nâng tổng nguồn quỹ vận động lên 652 triệu đồng, tăng gần 4 lần so với năm 2012 đạt 130% so với nghị quyết. Từ nguồn quỹ trên đã đầu tư cho 24 Tổ vay với tổng số vốn luân chuyển là hơn 1,1 tỷ đồng để thực hiện: trồng nấm rơm, nấm bào ngư, nuôi gà, nuôi lươn, ếch thương phẩm, nuôi ba ba, sản xuất rau màu.  Bên cạnh hỗ trợ vốn, Hội Nông dân các cấp tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 1.500 cuộc chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ về: kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học cho trên 47.700 lượt hội viên, nông dân tham gia; xây dựng 6 mô hình trình diễn về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn theo hướng tiêu chuẩn VietGAP, mô hình sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất, chế biến và bảo quản nông sản đã góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất, làm tăng thu nhập cho nông dân; phối hợp với các ngành chuyên môn huyện, tỉnh tổ chức 270 lớp dạy nghề cho hơn 7.000 lượt nông dân tham dự, đạt 216% so với Nghị quyết... góp phần vào việc giảm giá thành, nâng cao chất lượng nông sản và giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, giải quyết việc làm tại chỗ cho hơn 4.000 lao động nhàn rỗi ở nông thôn.

Công tác tập huấn nâng cao trình độ của cán bộ hội luôn được quan tâm, nhiệm kỳ qua Hội nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, qua đó đã xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách 13/13 xã- thị trấn và 64/64 ấp cơ bản đạt chuẩn về nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, về kỹ năng vận động và tập hợp nông dân. Ban Chấp hành Huyện hội và Hội Cơ sở cũng quan tâm đến việc đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở,  quan tâm đến công tác hội, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân về  nhiệm vụ chính trị của hội; thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động của các chi tổ hội, quan tâm công tác tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ nhiều mặt của cán bộ hội, đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ hội từ huyện đến cơ sở, trong nhiệm kỳ qua, có 31 cá nhân nhận kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam; 1 cá nhân được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể và 5 cá nhân được bằng khen của Ban chấp hành trung ương hội; 5 tập thể và 12 cá nhân được nhận bằng khen của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh; 96 cá nhân và tập thể được Hội Nông dân huyện tặng giấy khen.

Đạt được kết quả như trên đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Hội Nông dân tỉnh An Giang, huyện ủy Châu Thành, sự hỗ trợ kịp thời của Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành đoàn thể huyện, các cán bộ hội viên nông dân huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, lao động sản xuất góp phần cùng với Đảng bộ và chính quyền huyện nhà đưa tình hình kinh tế- xã hội ngày một phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững, đời sống người dân không ngừng được nâng cao./.

Bích Thủy