Chúc mừng năm mới 2019!!!
Huyện Đoàn Châu Thành tổ chức hội nghị tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới năm 2018
Sáng ngày 02- 11—2018, Huyện Đoàn huyện Châu Thành phối hợp xã Đoàn Hòa Bình Thạnh tổ chức hội nghị truyền thông về xây dựng nông thôn mới cho trên 60 đoàn viên, thanh niên và học sinh Trường Trung học Cơ sở Hòa Bình Thạnh. Đến dự có đồng chí Mai Hòa Phúc, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn, huyện Châu Thành.

Responsive image
 

Tại hội nghị, các em học sinh, đoàn viên được truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM; Các nguyên tắc, tiêu chí, nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; phương pháp huy động nguồn lực, các cơ chế chính sách trong xây dựng NTM…Đồng thời, triển khai một số hoạt động Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền 27 tiêu chí không cần vốn và 9 tiêu chí tỉnh Đoàn đã ký thực hiện, cụ thể các tiêu chí về giao thông, Bưu điện, nhà ở dân cư, cơ cấu lao động, giáo dục, y tế, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh và an ninh trật tự xã hội vững mạnh.

Hội nghị này, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng NTM tại địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”./.

Ngọc Hân