Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên năm 2020 tại xã Cần Đăng
Ngày 6-8-2020, tại hội trường UBND xã Cần Đăng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho trên 100 cán bộ quản lý, giáo viên hai trường Trung học phổ thông Cần Đăng, Trường Trung học phổ thông Vĩnh Bình. Đến dự và báo cáo có đồng chí Hồ Hữu Tài, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám Đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Châu Thành.

Responsive image
 

Theo đó, học viên được nghe đồng chí Hồ Hữu Tài - báo cáo và triển khai 03 chuyên đề cơ bản: chuyên đề 01 là các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới nổi bật trong dự pháp các văn kiện, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chuyên đề 02 là Các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong nổi bật trong dự pháp các văn kiện, Đại hội lần thứ XI Đảng Bộ tỉnh An Giang và chuyên đề 03 là báo cáo kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kết quả Đại hội đảng bộ huyện Châu Thành.

Responsive image
 

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nắm được quan điểm của Đảng, Nhà nước trong tình hình hiện nay. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Phước Thành