Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! --- Thông báo : Phiên bản mới
Châu Thành đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá
Những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở huyện Châu Thành đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, thu hút được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Châu Thành đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa. Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí, các nội dung phong trào gắn kết chặt chẽ với các tiêu chí xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, văn minh đô thị...Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình, gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu như: phong trào treo ảnh Bác, mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, mái ấm tình thương, gia đình vượt khó nuôi con ăn học, gia đình có truyền thống nhiều thế hệ sống chung nuôi con cháu sống hòa thuận tiến bộ hạnh phúc, gia đình làm xã hội từ thiện…

Phát thanh viên: Hồ Phát

Responsive image
 

Hiệu quả rõ nhất của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá là đã góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Nổi bật là cuộc vận động Quỹ vì người nghèo – an sinh xã hội, đây là cuộc vận động nhận được sự quan tâm và đồng tình ủng hộ của nhân dân. Chỉ tính riêng trong năm 2020, toàn huyện đã vận động xã hội hóa được trên 15 tỷ đồng bao gồm cả tiền và hiện vật, qua đó, đã chăm lo phúc lợi xã hội cho người dân trên địa bàn như: cất mới căn nhà đại đoàn kết, xây cầu, rãi cát đá, đường giao thông nông thôn, hỗ trợ mai táng phí, bảo hiểm y tế, hỗ trợ khó khăn đột xuất, khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo…Từ đầu năm 2021 đến nay, Huyện đã tiếp nhận nguồn quỹ trên 6,5 tỷ đồng chăm lo phúc lợi an sinh của người dân như: thăm hỏi, tặng quà cho trên 10.000 hộ nghèo, cất mới 31 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 5.492 người dân, tu sửa, nâng cấp, rãi cát đá các tuyến lộ giao thông nông thôn, cùng nhiều hoạt động tiếp bước đến trường cùng học sinh nghèo và nhiều chương trình an sinh xã hội khác....

Responsive image
 

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được phát triển sôi nổi và rộng khắp, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia thực hiện, đa số các gia đình tham gia phong trào đều thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao ý thức trong việc chấp hành các đường lối, chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sau nhiều năm thực hiện Phong trào đã không ngừng phát triển nâng cao cả về số lượng và chất lượng, đời sống kinh tế của các gia đình từng bước được ổn định và phát triển, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình luôn được quan tâm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng hàng năm giảm đáng kể, phong trào khuyến học khuyến tài, các chính sách xã hội, việc thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được Nhân dân đồng tình hưởng ứng tự nguyện tham gia đóng góp. Theo ghi nhận đến nay, toàn Huyện đã có 39.827/41.043 hộ được cộng nhận Gia đình văn hóa, đạt 97,65 % và 13.202 Gia đình văn hóa tiêu biểu, có 31.703 hộ xây dựng hàng rào và trên 32.919 hộ có cột cờ.

Cùng với đó, Phong trào xây dựng ấp văn hóa, xã văn hóa Nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị cũng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Công tác đăng ký, kiểm tra, phúc tra công nhận và công nhận lại danh hiệu gia đình, ấp văn hóa được các xã, thị trấn luôn triển khai đúng trình tự, thủ tục quy định. Hiện nay toàn huyện có 64/64 ấp giữ vững danh hiệu văn hóa, tỷ lệ 100%; có 06/13 trong đó 05 xã văn hóa nông thôn mới, 01 thị trấn văn minh đô thị, tỉ lệ 46,15% và 01 xã nông thôn mới nâng cao. Phong trào củng cố, nâng chất ấp văn hóa đã được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, do đó phong trào phát triển nhanh và mạnh, khơi dậy niềm tin và sự thi đua sáng tạo trong từng hộ gia đình, từng ấp. Bên cạnh đó, việc xây dựng các quy ước ấp văn hóa đã phát huy được hiệu quả, nhiều phong tục tập quán tốt đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy, quan hệ gia đình, làng xóm ngày càng gắn bó, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn huyện thời gian qua.

Ngoài việc xây dựng thiết chế văn hóa, cảnh quan môi trường sạch đẹp. Huyện còn chú trọng thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở nhằm tạo môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh cho nhân dân. Ngày càng có nhiều hoạt động vui chơi phong phú như: bóng đá, bóng chuyền, dưỡng sinh, võ thuật, đờn ca tài tử, … thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đến nay, toàn huyện đã có trên 35% số người thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, có 31,8% hộ gia đình thể thao.

Responsive image
 

Có thể nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Châu Thành đang từng bước khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, tình làng, nghĩa xóm được vun đắp, thắt chặt tình đoàn kết, các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội huyện nhà phát triển. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Huyện Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mục đích ý nghĩa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, trọng tâm là tuyên truyền các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, cuộc vận động “Tòan dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn góp phần nâng cao nhận thực và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo. Xây dựng đời sống lành mạnh đẩy lùi các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, cơ quan văn hóa... góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển./.

Trần Ngân