Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục - xóa mù chữ xã Cần Đăng năm 2020
Ngày 17-11-2020, đoàn công tác do đồng chí Lâm Chí Thành, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2020 của xã Cần Đăng. Tiếp đoàn có đồng chí Lê Hồ Ngọc Trung - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng các ban ngành, Ban giám hiệu các trường trên địa bàn xã.

Phát thanh viên: Hồ Phát

Responsive image
 

Năm 2020, với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ xã Cần Đăng đạt được những kết quả nhất định. Công tác xóa mù chữ trong độ tuổi từ 15 – 60 tuổi của xã Cần Đăng đạt 93,64%, phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100%, trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non đạt 99,50%. Đối với bậc Tiểu học, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 91,06%. Phổ cập giáo dục bậc Trung học cơ sở đạt 91,16%.

Responsive image
 

Qua kiểm tra, đồng chí Lâm Chí Thành - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đánh giá cao công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của xã Cần Đăng. Từ kết quả của xã Cần Đăng trong năm 2020, Đoàn kiểm tra thống nhất công nhận xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 2. Đoàn công tác cũng đề nghị, Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục – xóa mù chữ xã Cần Đăng hoàn thiện hồ sơ, sổ sách. Bên cạnh đó, xã cần tăng cường công tác theo dõi tình hình học sinh bỏ học, duy trì sĩ số học sinh, góp phần thực hiện tốt công tác phổ cập – xóa mù chữ tại địa phương.

Phước Thành